Selecteer een pagina

Alle verkeer in de binnenstad van Groningen wordt geregistreerd met camera’s. Mag dat wel volgens de privacywet?

Iedereen die met zijn auto, vrachtauto, motor of scooter de binnenstad van Groningen inrijdt wordt met ingang van maandag 3 december 2018 automatisch geregistreerd door camera’s. Mag dat wel in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

De camera’s zijn in eerste instantie opgehangen in de Poelestraat, Peperstraat en Brugstraat. Straten die afgesloten zijn voor alle gemotoriseerde verkeer. Veel bestuurders trekken zich echter niets van de regels aan en rijden doodgemoedereerd toch deze straten in.

Tot dusver was de pakkans klein. Maar door de camera’s verandert dat drastisch. De kans op een bekeuring wordt honderd procent. Op basis van de kentekengegevens kan de gemeente Groningen de overtreders automatisch een bekeuring sturen.

Eigenaren van voertuigen zonder ontheffing krijgen eerst nog een waarschuwing. Vanaf 15 januari 2019 volgt bij overtreding direct een boete.

Critici menen dat de gemeente Groningen met de camera’s de privacy van de bestuurders schaadt. Maar dat is volgens de gemeente Groningen niet het geval.

De proef voldoet volgens de gemeente aan de eisen van de privacywet. “De camera’s registreren geen personen en maken ook geen opnames van personen.”

De proef met cameratoezicht duurt een half jaar. Na een evaluatie kan de gemeenteraad van Groningen besluiten het cameratoezicht uit te breiden tot de hele binnenstad.

Rechtbank moet zich uitspreken over gerechtvaardigd belang om bewakingscamera’s te gebruiken

Mag de eigenaar van bedrijfspanden zijn eigendommen met camera’s beveiligen als daarbij ook omwonenden in beeld kunnen worden gebracht? De buren vinden op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van niet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de klacht echter afgewezen.

De ondernemer heeft twee camera’s aan zijn bedrijfspand bevestigd. Volgens de buren zijn die camera’s op de openbare weg gericht. Buurtbewoners die meerdere malen per dag gebruik maken van dat gedeelte van de openbare weg worden dus iedere keer gefilmd.

De advocaat van de buren heeft de AP verzocht om de ondernemer te verplichten de positie van de camera’s te wijzigen, zodat niet langer opnames van de openbare weg worden gemaakt. De buren zijn van mening dat de positie van de camera’s niet noodzakelijk is voor de beveiliging van het bedrijf.

De ondernemer is enigszins aan het verzoek van de buren tegemoetgekomen, maar zij vinden dat onvoldoende. De buren hebben daarom in augustus 2017 een handhavingsverzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De AP heeft in juni 2018, bijna een jaar later, uitspraak gedaan. Deze uitspraak is op 1 november 2018 pas op de site van de AP gepubliceerd. De bijgevoegde brief geeft inzicht in de tijdrovende zorgvuldige procedure die volgt op een klacht die bij de AP wordt ingediend.

De eigenaar voldoet volgens de Autoriteit Persoonsgegevens aan de AVG grondslag gerechtvaardigd belang. De ondernemer heeft het recht om zijn eigendommen te beschermen.

Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet daarvoor volgens de AVG een wettelijke grondslag hebben. Er staan in de AVG 6 grondslagen waarop een beroep kan worden gedaan. De grondslag van het gerechtvaardigd belang is één van deze zes grondslagen.

Een organisatie kan zich alleen beroepen op de grondslag gerechtvaardigd belang als voldaan wordt aan drie voorwaarden:

  • er is sprake van een gerechtvaardigd belang
  • de verwerking is noodzakelijk om dit gerechtvaardigde belang te behartigen
  • de belangen van de partijen zijn goed afgewogen ten opzichte van de belangen van de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt

De AP heeft de belangen van de omwonenden afgewogen tegen de belangen van de eigenaar van de bedrijfspanden en vindt op basis daarvan het beroep op de grondslag gerechtvaardigd belang terecht.

De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft op zijn eigen website dat deze uitspraak meer inzicht geeft in de normen voor cameratoezicht en in de beoordeling van de grondslag van het gerechtvaardigd belang bij het toepassen van cameratoezicht.

Het is volgens de buren echter de vraag of dat echt zo is. Zij gaan in beroep bij de rechtbank.

unnen alle ondernemers nu in alle gevallen bij camerabewaking een beroep doen op het gerechtvaardigde belang? Iedere bewakingscamera is immers bedoeld om bedrijfseigendommen te beschermen.

Buren gaan tegen besluit AP in beroep bij de rechter

Het is daarom interessant af te wachten wat de rechter van het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt. De jurisprudentie die de uitspraak van de rechter oplevert is interessant voor belanghebbenden in soortgelijke zaken.

Tientallen webcams niet AVG-proof. Russische hackers streamen camerabeelden peuters in Brabantse sportschool

De camera’s van tientallen Brabantse bedrijven zijn volgens omroep Brabant gehackt door Russische cybercriminelen.

De beveiligingscamera van een Brabantse sportschool lekte beelden van 3-jarige sportende kinderen. De peuters werden op een Russische site gestreamd.

Omroep Brabant ontdekte dat de camera’s dag en nacht via de Russische site doorgaven wat er gebeurde in de sportschool.

 

De computer waarop de camera is aangesloten, bleek volgens Omroep Brabant onvoldoende beveiligd. Waarschijnlijk omdat het standaardwachtwoord van de fabrieksinstellingen nooit is veranderd. Hierdoor kunnen hackers makkelijk bij de beelden komen.

De voor de Brabantse sportschoolhouder pijnlijke hack maakt vlak voor de in werking treding van de privacywet AVG op 25 mei weer duidelijk hoe belangrijk het is dat organisaties de beveiliging van hun technische systemen controleren.

Volgens de nieuwe wet moeten bedrijven en instanties duidelijker en veiliger met persoonsgegevens omgaan.

De eigenaar van de sportschool riskeert hoge boetes. Zeker met de nieuwe privacyregels. “Als je die camera in huis haalt en je zonder er goed over na te denken aansluit op je wifi, dan ben je zelf de kern van het probleem”, zegt cyberdeskundige Brenno de Winter. “Als dit dan zo op een Russische site kan belanden, voldoe je niet aan de wet. Dan kun je een boete krijgen tot 4 procent van de omzet van een onderneming. Dat kan oplopen tot miljoenen euro’s.”

De eigenaar van de sportschool laat in een reactie aan Omroep Brabant weten erg geschrokken te zijn. Hij gaat direct uitzoeken waar het lek in het systeem zit en maatregelen nemen. Hij wil er verder niet inhoudelijk op ingaan.

PrivacyZone adviseert organisaties die niet weten of hun camerasystemen – webcams en beveiligingscamera’s – voldoen aan de eisen die de AVG stelt een betrouwbaar ICT-bedrijf dit te laten controleren. Hoe staat het merk of type camera bekend? Is de camera goed beveiligd?

Neem het zekere voor het onzekere. Laat de camera’s testen en neem het testverslag op in uw verwerkingsregister. Voorkom vervelende situaties zoals de Brabantse sportschoolhouder nu ervaart. Voorkom dat u negatieve publiciteit krijgt en wellicht torenhoge boetes. U bent verantwoordelijk voor uw apparatuur.