Selecteer een pagina

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voert AVG steekproef uit bij 30 grote bedrijven

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gestart met een verkennend onderzoek bij 30 grote bedrijven in 10 sectoren naar de naleving van de nieuwe Europese privacywet.

De AP voert de steekproef uit bij industrie en metaal, waterleidingbedrijf , bouw, handel, horeca, reisorganisatie, communicatie, financiële dienstverlening , zakelijke dienstverlening en zorg. De organisaties zitten verspreid over heel Nederland.

Controle verwerkingsregister

De AP onderzoekt of deze bedrijven een verwerkingsregister bijhouden en of dit register de juiste informatie bevat.

De toezichthouder beschouwt een actueel verwerkingsregister als een belangrijke eerste stap waarmee een organisatie laat zien dat zij de privacyregels serieus neemt.

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onderdeel hiervan is dat organisaties in sommige situaties een register van verwerkingen moeten hebben.

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die organisaties verwerken en het doel waarvoor zij de persoonsgegevens verwerken.

Verwerkingsregister grote bedrijven

Bedrijven zijn verplicht het verwerkingsregister te verstrekken als de AP hen daar om vraagt. Het register is verplicht voor alle organisaties met meer dan 250 medewerkers.

Kleinere organisaties

Kleinere organisaties moeten een register van verwerkingen hebben als zij voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:

  • zij verwerken structureel gegevens, bijvoorbeeld gegevens over hun werknemers,
  • zij verwerken gegevens met een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokken personen,
  • zij verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over godsdienst of gezondheid.

Autoriteit Persoonsgegevens dreigt Belastingdienst boete op te leggen wegens niet nakomen AVG

Staatssecretaris Snel van Financiën houdt er rekening mee dat de Autoriteit Persoonsgegevens de belastingdienst een boete gaat opleggen. De fiscus houdt zich namelijk niet aan de AVG. Het duurt volgens Stel ook nog zeker een jaar voor de belastingdienst de boel op orde heeft.

De Belastingdienst heeft volgens Snel in dat opzicht geen uitzonderingspositie. „De Autoriteit Persoonsgegevens heeft benadrukt dat de AVG voor iedereen geldt”, schrijft Snel in antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Omtzigt.

In de tussentijd heeft de Belastingdienst sommige methodes van gegevensverwerking al stilgelegd, als het niet duidelijk was of dat volgens de nieuwe wet wel zou mogen. Dat gaat bijvoorbeeld om camerabeelden die de fiscus gebruikte om te controleren op de motorrijtuigenbelasting.

Omtzigt zelf vindt deze situatie, waarin de fiscus zich zelf niet aan een wet houdt, slecht voor het gezag van de Belastingdienst.

„Die moet iedereen aan de wet houden en doet dat zelf met de sterke arm door soms al boetes op te leggen na een paar dagen te laat aangifte doen of betalen. Ik wil nadere uitleg van de regering hoe het zo ver heeft kunnen komen.”

Daarnaast wil Omtzigt van de Autoriteit Persoonsgegevens weten hoe die in gaat grijpen. Hij wijst erop dat de toezichthouder al bijna twee jaar bezig is met twee onderzoeken naar de Belastingdienst: „Dat gaat om het datalek bij de zogenoemde Broedkamer waar de gegevens van alle Nederlanders opgeslagen waren en het gebruik van het BSN-nummer als btw-nummer bij zzp’ers. Dus ik wil ook nadere uitleg van de toezichthouder: wanneer kunnen we de rapporten verwachten?”