Selecteer een pagina

Webinar over nieuwe NEN-EN-ISO 14155 norm voor klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

De Nederlandse normcommissie voor Klinisch Onderzoek houdt op 28 mei een open vergadering in de vorm van een webinar waarin de nieuwe NEN-EN-ISO 14155 versie wordt toegelicht.

ISO 14155 is wereldwijd de norm voor het opzetten en uitvoeren van Good Clinical Practice (GCP) klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen.

Nederlandse partijen hebben zich ingezet om de publicatie uit 2011 te optimaliseren tot ‘State of the Art’. De nieuwe publicatie wordt in juni 2020 verwacht.

NEN nodigt partijen uit om alvast kennis te maken met de nieuwe NEN-EN-ISO 14155. Dat kan door deelname aan het webinar op 28 mei 2020.

Weten welke vragen aan bod komen? Kijk op de webpagina van NEN Evenementen.

NEN-EN-ISO 14155:2020 bevat in hoofdlijnen dezelfde elementen als de publicatie uit 2011, maar gaat dieper in op bepaalde aspecten. Het doel daarvan is de sponsor van een klinische studie meer duidelijkheid te verschaffen zonder de normeisen te verzwaren.

Daarnaast is de norm in lijn gebracht met nieuwe regelgeving omtrent Data Privacy en de EU Medical Device Regulation (MDR). Dit leidde tot bijna een verdubbeling van de grootte van het document.

Nieuwe onderwerpen

Onderwerpen die nieuw in de norm zijn opgenomen, betreffen: 

 • Het benadrukken van de principes van Good Clinical Practice (GCP);
 • De verantwoordelijkheden van de ethische commissies;
 • De toepassing van NEN-EN-ISO 14971:2019 (over risicomanagement voor medische hulpmiddelen) op klinische studies;
 • Klinische studieaudits;
 • Extra statistische principes.

Gezamenlijk werk

De Nederlandse normcommissie voor Klinisch Onderzoek voor medische hulpmiddelen heeft de afgelopen drie jaar intensief gewerkt aan de ontwikkeling van NEN-EN-ISO 14155.

Op 28 augustus 2018 hield de normcommissie voor Klinisch Onderzoek een open vergadering om de betrokken Nederlandse partijen te informeren en te bevragen over de conceptnorm. Bijdragen uit die vergadering zijn meegenomen in de ontwikkeling van de norm.

Meer informatie en aanmelden webinar

Voor aanmelding van het webinar, ga naar NEN Evenementen.
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Lieke van Nierop, Consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 390 of e-mail zw@nen.nl

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Klinisch onderzoek’ houdt zich bezig met het beoordelen, bijstellen en opstellen van normen voor het klinisch onderzoeken van medische hulpmiddelen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar zw@nen.nl.

Apple komt eindelijk met een privacytool die gebruikers toegang geeft tot eigen gegevens

Apple heeft een privacytool gelanceerd die verder gaat dan die van haar concurrenten. Apple stelt gebruikers in staat om fouten in de persoonlijke gegevens te corrigeren.

Bovendien kan de privacy tool ook gebruikt worden om accounts tijdelijk te deactiveren en volledig te verwijderen als gebruikers dat willen.

Zoals Apple betaamt wordt er stevig op de eigen borst geslagen bij de lancering van de nieuwe privacytool.

Privacy is een fundamenteel mensenrecht

Apple zegt dat privacy “een fundamenteel mensenrecht” is en dat gebruikers het recht hebben om gevoelige gegevens, zoals hun contacten, lees- en surfgedrag en medische informatie, zoals hartslag – die allemaal worden verzameld en gebruikt door apps op Apple apparaten – privé te houden.

Dat recht hebben gebruikers inderdaad, maar niet dankzij Apple. Dat recht hebben gebruikers gekregen dankzij de AVG.

AVG recht op inzage, corrigeren en verwijderen

De nieuwe Europese privacyregels zijn erop gericht de controle terug te geven aan de gebruikers. Zij hebben sinds 25 mei het recht inzicht te krijgen in de over hen verzamelde informatie. Mensen moeten hun eigen materiaal kunnen inzien, corrigeren en verwijderen.

 

Apple heeft een nieuwe campagne voor de bescherming van de privacy van zijn gebruikers gelanceerd.

De producent van iPhones, iPads en Macbooks geeft zijn gebruikers advies hoe je kunt voorkomen dat je wordt gevolgd en hoe je persoonlijke informatie veilig kunt bewaren.

70% bedrijven heeft geheugen en weggegooide harddiscs IT-apparatuur niet gewist en overtreedt dus de AVG

70% van de bedrijven in Groot-Brittannie heeft geen officieel proces of protocol heeft voor het weggooien van verouderde IT-apparatuur. De verwachting is dat de cijfers representatief zijn voor de rest van Europa.

De bedrijven blijken de gegevens van apparatuur en gegevensdragers die zij in de twee maanden na de invoering van de AVG hebben verwijderd, niet te hebben gewist. Dat is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wel verplicht.

Bovendien geeft 66% van de werknemers toe dat ze niet eens zouden weten wie ze in hun bedrijf moeten benaderen om oude of onbruikbare apparatuur op de juiste manier af te voeren.

Dat blijkt uit een enquête onder 1.002 Britse werknemers met een volledige of deeltijdse baan, uitgevoerd door Probrand.co.uk.

Probrand is een marktplaats voor business IT in het Verenigd Koninkrijk, met IT-producten, managed IT-services en IT-oplossingen.

Vooral transportsector overtreedt de AVG

Vooral transportbedrijven – waarvan er veel zullen beschikken over klant- en klantadressen en contactinformatie over hun systemen – gaan slordig om met IT-apparatuur die verwijderd wordt, blijkt uit het onderzoek.

Bedrijven in de verkoop en marketing (62%) – waarvan velen ook toegang zullen hebben tot openbare gegevens – waren de op één na meest schuldig aan deze situatie.

Top 10 bedrijfstakken die AVG overtreden

De top 10 industrieën die het meest schuldig zijn aan het niet wissen van het geheugen van IT-apparatuur voordat deze wordt verwijderd:

 • Vervoer – 72%
 • Verkoop en marketing – 62%
 • Productie – 59%
 • Nutsbedrijven – 58%
 • Detailhandel – 57%
 • Onderwijs – 54%
 • Vrije tijd en reizen – 49%
 • Gezondheidszorg en gastvrijheid – 45%
 • Handelaren / administratie – 44%
 • Voorlichting en communicatie – 39%

Verbazingwekkend dat bedrijven zelfs eenvoudig AVG beleid niet op orde hebben

“Gezien de hoeveelheid publiciteit rond de privacywet is het aantoonbaar onmogelijk dat bedrijven nog steeds niet op de hoogte zijn van de regels. Het is dus verbazingwekkend om te ontdekken hoeveel bedrijven er niet in slagen om een aantal van de eenvoudigste praktijken op het gebied van gegevensbescherming te implementeren en te volgen”, zegt Matt Royle, marketingdirecteur bij Probrand.co.uk.

De boetes in verband met een AVG-overtreding kunnen oplopen tot miljoenen. Daarnaast dreigen reputatieschade, minder klantenvertrouwen en minder loyaliteit voor bedrijven die als gevolg van nalatigheid tegen de lamp lopen vanwege een datalek of een controle door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Meer AVG awareness nodig. Bedrijven moeten verwijderingsbeleid ontwikkelen

“Gezien deze bevindingen is het duidelijk dat er meer moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bedrijven over een verwijderingsprocedure beschikken om te voorkomen dat er per ongeluk gevoelige gegevens uitlekken”, zegt Matt Royle.