Selecteer een pagina

Vooral jongeren slachtoffer van cybercriminaliteit

Vooral jongeren hebben last van digitale criminaliteit. Van alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud was 12 procent vorig jaar slachtoffer. Van de 65-plussers werd minder dan 4 procent getroffen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 waren volgens het CBS 1,2 miljoen Nederlanders slachtoffer van cybercriminaliteit.

Van alle Nederlanders zei 8,5 procent van de internetgebruikers ouder van 12 jaar oud slachtoffer te zijn geweest van cybercriminaliteit.

Bij 4,6 procent van de aanvallen probeerde de aanvaller geld te verdienen door het slachtoffer bijvoorbeeld op te lichten. In 1,8 procent van de gevallen was sprake van een hackaanval.

Mannen en vrouwen waren even vaak slachtoffer. Bij mannen werd vaker geld gestolen, terwijl vrouwen vaak slachtoffer waren van persoonlijke aanvallen waarbij seks in sommige gevallen een rol speelde.

39 procent grote bedrijven getroffen door hackers. CBS publiceert Cybersecurity monitor 2018

39 procent van de grote Nederlandse bedrijven was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2016 slachtoffer van een cyberaanval. Het betreft dan bedrijven met meer dan 250 medewerkers.

Het CBS maakte de cijfers vrijdag bekend in de Cybersecuritymonitor 2018.

DDOS-aanval

Onder een cyberaanval valt onder meer een DDoS-aanval, waarbij een server wordt bestookt met enorme hoeveelheden dataverkeer.

Gijzelsoftware

Ook gijzelsoftware (malafide software die bestanden versleutelt en losgeld eist) en phishing (pogingen om via e-mail inloggegevens of andere informatie te verkrijgen) worden tot dit soort incidenten gerekend.

Bij ongeveer een kwart (24 procent) van de cyberaanvallen van buitenaf werden gegevens vernietigd of beschadigd.

Grote bedrijven die door een cyberaanval werden getroffen, hadden in 6 procent van de gevallen te maken met openbaar gemaakte bedrijfsinformatie.

9 procent kleine bedrijven getroffen door cyberaanval

Zo’n 18 procent van de middelgrote bedrijven (tien tot vijftig werknemers) werd twee jaar geleden getroffen door een cyberaanval.

Bij kleine bedrijven (twee tot tien medewerkers) was het aandeel 9 procent.

De incidenten leidden bij middelgrote en kleine bedrijven in respectievelijk 11 en 4 procent van de gevallen tot verminkte of verdwenen data.

Ten onrechte openbaar geworden informatie kwam bij middelgrote en kleine bedrijven bij respectievelijk 2 en 1 procent van de cyberaanvallen voor.

3 en 2 procent van de middelgrote en kleine bedrijven had in 2016 te maken met personeel dat interne informatie over het bedrijf openbaar heeft gemaakt.

Bij grote bedrijven kwam dat ongeveer bij één op de zes (17 procent) bedrijven voor.