Selecteer een pagina

Europese toezichthouders zouden los van e-privacywet willen beginnen met geautomatiseerde controles op cookies en tracking

Volgens de Duitse site Golem willen Europese toezichthouders vooruitlopend op de e-privacywet binnenkort op basis van de AVG al handhavend gaan optreden tegen bedrijven die zich niet houden aan bestaande regels voor cookies en tracking.

Europese toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Nederland, zijn volgens Golem van plan in november in onderling overleg een besluit te nemen over controles op naleving van de cookieregelgeving.

Golem baseert deze conclusie op informatie van de toezichthouders in de Duitse deelstaten Beieren en Niedersachsen en het Duitse ministerie van Economische zaken.

Handhaving cookieregels kan ook zonder e-privacywet al op basis AVG

De toezichthouders zouden in onderling overleg hebben vastgesteld dat zij op basis van de AVG nu al de mogelijkheid hebben om te handhaven. Ook zonder de e-privacywet.

In november vindt er weer gezamenlijk overleg van de Europese toezichthouders plaats. Dan zou dit punt op de agenda staan.

De Autoriteit Persoonsgegevens van de Duitse deelstaat Beieren (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht) gaf volgens Golem in april 2018 al aan dat het gebruik wil maken van geautomatiseerde opvragingen van internetpagina’s om te controleren of de dienstverleners daadwerkelijk toestemming van de gebruikers krijgen. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.

Politiek en ondernemers zijn de regie kwijt

Als de toezichthouders inderdaad vooruitlopend op de e-privacywet al willen gaan handhaven is dat een fikse streep door de rekening voor veel politici en bedrijven. Ze zijn de regie kwijt.

De ontwikkeling lijkt haaks te staan op de opdracht die het kabinet van een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gekregen na een motie van regeringspartij VVD.

Het kabinet moet de bureaucratische impact van de beoogde nieuwe Europese e-privacyregels op het bedrijfsleven nog eens onderzoeken.

Negatieve economische effecten e-privacywet

Ondernemersorganisaties in heel Europa waarschuwen al maandenlang voor negatieve effecten van de wet. Ondernemers worstelen nu al met de AVG.

En de ondernemers vrezen dat de Europese privacytrein doordendert zonder rekening te houden met de belangen van bedrijven en de impact op de economie.

De Europese toezichthouders geven nu eigenlijk aan dat zij ook zonder de e-privacywet al kunnen optreden. Dat kan op basis van de Telecomwet waarin al veel zaken zijn vastgelegd die ook in de e-privacywet zouden moeten komen.

Waarom moet er dan een nieuwe wet komen?, kun je je afvragen.

De e-privacyverordening (ePV) heet voluit: “Verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)”.

Het is een Europese verordening die de e-privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG) moet vervangen, omdat zij beter zou zijn afgestemd op de nieuwe technologische realiteit.

De aanpassingen omvatten onder andere verbetering van de beveiliging en vertrouwelijkheid van communicatie, het definiëren van duidelijkere regels over volgtechnologieën zoals cookies en meer harmonisatie tussen de lidstaten.

E-privacywet krijgt voorrang boven AVG

De e-privacyverordening is bedoeld als zogenaamde lex specialis bij de AVG. Een lex specialis (Latijn voor bijzondere wetgeving) is een wet, die voorrang krijgt boven de algemene wetgeving (de lex generalis). 

De e-privacyverordening geeft meer invulling aan de algemene AVG regels door ze toe te passen en te specificeren als het specifiek gaat om elektronische communicatiegegevens die als persoonsgegevens worden aangemerkt. 

Trackingtechnologie en direct marketing

De nieuwe e-privacyverordening richt zich op bedrijven die online communiceren, gebruik maken van tracking technologieën en direct marketing.

Het startpunt is de AVG, maar in de specifieke gevallen waarin een organisatie te maken heeft met elektronische communicatiegegevens zal de e-privacyverordening leidend zijn.

E-privacywet had eigenlijk tegelijk met AVG van kracht moeten worden

Eigenlijk had de E-privacywet in mei 2018 in werking moeten treden op hetzelfde tijdstip als de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Maar tot op heden zijn de EU-lidstaten het nog steeds niet eens kunnen worden over een gemeenschappelijk standpunt.

Volgens de toezichthouders moet daarom worden voldaan aan de eisen van de AVG en niet langer aan de bepalingen van de Telecomwet, waar de cookierichtlijn nu bijvoorbeeld nog onder valt.

Bedrijven vrezen hoog inkomstenverlies

Internetbedrijven in heel Europa lobbyen al maandenlang tegen de plannen.

Mediabedrijven vrezen dat de reclame-inkomsten sterk zullen dalen omdat gepersonaliseerde reclame bemoeilijkt zal worden door de verplichting om goedkeuring te verkrijgen voor het volgen (tracking) van website bezoekers.

Als tracking moeilijker wordt wordt het voor ondernemers moeilijker om doelgroepen efficient en effectief te bereiken. Zij realiseren dan minder omzet. En omdat de online reclame minder goed werkt zullen ze minder gaan adverteren, is de verwachting.

‘Alleen mediabedrijven met inlogmodel hebben nog bestaansrecht’

Mediabedrijven gaan ervan uit dat alleen aanbieders met inlogmodellen na invoering van de e-privacyregels nog een kans hebben op de reclamemarkt.

De lobby van bedrijven in heel Europa tegen de e-privacywet lijkt effect te hebben. Het Nederlandse kabinet heeft dus opdracht gekregen er nog eens goed naar te kijken.

Dat is ook in Duitsland gebeurd, waar grote uitgevers als Axel Springer en Bertelsmann veel invloed hebben op de politiek.

Politiek kan zich in verband met regionale, nationale en Europese verkiezingen geen conflict met media en bedrijfsleven veroorloven

De regeringspartijen CDU/CSU en SPD kunnen zich gelet op de wankelijke positie waarin zij op basis van polls en aardverschuivingen na de recente verkiezingen in Beieren geen conflict met de media, bedrijfsleven en publiek veroorloven.

Brussel is niet populair. De negatieve reacties op de Algemene Verordening Gegevensbescherming zeggen voldoende.

De Duitse regering verwerpt de huidige voorstellen van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Nederland heroverweegt de voorstellen.

De e-privacywet wordt waarschijnlijk over de Europese verkiezingen heen getild

De e-privacyverordening had aanvankelijk dus tegelijk met de AVG op 25 mei 2018 moeten worden gelanceerd. Daarna werd gezegd dat het iets later zou worden. Uiterlijk eind dit jaar. Dat gaat zeker ook niet lukken.

Gelet op de problemen rond Brexit en de politieke onrust in bijna alle Europese landen willen veel politici er niet nog een hete aardappel bij hebben.

Volgend jaar Europese verkiezingen

Bovendien komen er volgend jaar Europese verkiezingen aan. De verwachting is dan ook dat een definitief besluit over de e-privacywet wordt door geschoven tot na de Europese verkiezingen.

Daar lijken de Europese toezichthouders dus niet op te willen wachten.

Pinterest staat net als Facebook vanwege AVG ter discussie. Hoe voorkom je problemen met jouw Pinterest kanaal?

Pinterest is in de afgelopen jaren een populair social media platform geworden voor veel organisaties. Net als Facebook staat Pinterest vanwege de Europese privacyregels echter ter discussie. Voldoet het Amerikaanse bedrijf wel aan de AVG?

In dit artikel leggen we uit wat Pinterest is, waarom Pinterest zo interessant is voor marketingdoeleinden, wat de privacyrisico’s zijn en hoe je Pinterest zonder problemen AVG-proof kunt (blijven) gebruiken.


Pinterest kun je vergelijken met een plakboek waarin je verzamelingen bij houdt van afbeeldingen. En dat is voor internet marketeers bijzonder interessant. Pinterest biedt de mogelijkheid om doelgroepen heel gericht te bereiken.

Gebruikers van Pinterest kunnen hun eigen prikborden aanmaken. Op deze borden kunnen afbeeldingen van websites worden geplaatst door middel van een Pin it-knop.

Elke speld (pin) geeft een afbeelding, video of artikel weer. Deze spelden worden gegroepeerd op de borden die de gebruiker naar wens kan aanmaken en indelen.

De afbeeldingen hebben altijd een link naar de site waar ze zijn gevonden.

Het sociale aspect aan de website is dat deze borden in principe openbaar zijn en dus kunnen worden gevolgd door andere gebruikers.

Ook bestaat de mogelijkheid dat andere gebruikers een repin uitvoeren. Hiermee plaatsen zij de artikelen die zij bij andere gebruikers vinden op hun eigen borden.

Gebruikers kunnen ook samen een groepsbord samenstellen.

Pinterest is voor contentmarketeers een ideaal platform om de SEO waarde van sites te versterken.

SEO is de afkorting van Search Engine Optimalisation. In het Nederlands: Zoekmachine Optimalisatie.

SEO is van groot belang als je websites beter vindbaar wilt laten worden in zoekmachines als Google en Bing.

Je kunt de SEO waarde van een site verbeteren door woorden waarmee veel gezocht wordt (keywords – sleutelwoorden) strategisch te verwerken in titels van artikelen, in de tekst en in bechtijvingen van beeldmateriaal.

Daarnaast is het voor een betere SEO waarde van je site van belang om veel ‘backlinks’ te genereren naar je site.

Backlinks zijn links van andere sites die naar jouw site verwijzen.

Des te meer backlinks je hebt, des te populairder wordt je site in Google. Helemaal als deze backlinks afkomstig zijn van sites die een groot publiek hebben.

Die backlinks kun je onder meer krijgen van blogs die over jouw site schrijven, maar ook door je content te delen op social media kanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en Pinterest.

Van alle Social Media platforms is Pinterest de enige met een interessante lange termijn waarde.

Op alle andere platforms zakken links snel weg.

Op Pinterest worden goede foto’s en illustraties echter juist krachtig gebundeld binnen themaborden die exact aansluiten op doelgroepen.

Zulke themaborden kunnen jarenlang waarde houden.

Pinterest is met name in trek bij vrouwen. Ongeveer 80% van de gebruikers is vrouw.

Pinterest maakte in september 2017 bekend te zijn gegroeid naar 200 miljoen maandelijks actieve gebruikers.

Kortom: Pinterest is een hele grote speler die dankzij het pingedrag van zijn gebruikers bijzonder veel waardevolle informatie over hen kan verzamelen. Pinterest weet heel veel van jou als jij een Pinterestaccount hebt en regelmatig pint.

Maar net als Facebook kan Pinterest dankzij de Pinterest knoppen op veel sites ook het surfgedrag van zijn gebruikers volgen.

Iedere site die een officiele Pinterest button of widget van Pinterest zelf gebruikt werkt mee aan de monitoring van zijn bezoekers door Pinterest.

In de Pinterest community wordt hevig gediscussieerd over de vraag of de monitoring door Pinterest wel rechtmatig is.

In principe is alle informatie die toegankelijk is via de widgets en knoppen die door Pinterest worden aangeboden, onderworpen aan de regels voor de bescherming van persoonsgegevens van Pinterest.

Privacy Shield certificaat

Pinterest heeft sinds kort een certificering voor het Privacy Shield akkoord tussen de VS en Europa. Daarmee voldoet Pinterest als Amerikaans bedrijf nu formeel aan de normen van de AVG.

Pinterest biedt de mogelijkheid om profiel-, prikbord- en pinwidgets aan je website toe te voegen. Je kunt de widgets eenvoudig, snel en gratis aanmaken in de zogenaamde Widget Builder van Pinterest.

Als je de Pinterest-widgets op jouw website plaatst, worden er altijd cookies geplaatst door Pinterest.

Dankzij die cookies kan Pinterest de bezoekers van jouw site in kaart brengen en volgen op jouw site en elders op het web.

Dat is op zich geen probleem als je er maar voor zorgt dat je Pinterest vermeldt in je privacyverklaring en een cookiebanner gebruikt.

Hetzelfde geldt voor de Bewaar knop (pinbutton) die je net als de Pinterest widgets in de Widget Builder kunt maken en daarna met html-code kunt integreren in je website.

WordPress plugin

Als je een WordPress site hebt kun je de plugin “Pinterest Hover Pin it Button” gebruiken om de Pinterest Pin knop AVG-vriendelijk in je site te integreren.

De volgende Pinterest widgets en knoppen voldoen volgens Pinterest aan de eisen van AVG:

 • Pinterest profile widget
 • Pinterest pinboardwidget
 • Pinterest pin widget
 • Pinterest note button
 • Pinterest follow button

Alle widgets en knoppen die je in de Widget Builder kunt aanmaken voldoen aan de refeks van de AVG.

Als je zelf ook je privacyverklaring op orde hebt is er geen enkele reden om Pinterest niet te gebruiken om de SEO-waarde van je site te verbeteren met gerichte content marketing.

Privacy & Cookies

Op deze pagina leggen we graag uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Privacypolicy PrivacyZone.nl

Privacy is een groots goed, immers privacy gaat over persoonlijke vrijheid. Ook uw privacy is voor ons een groot goed. Als u persoonlijke gegevens aan ons ter beschikking stelt, dat doet u dat omdat u ons vertrouwt. Wij doen er dan ook alles aan om uw vertrouwen niet te beschamen.

Wij vinden dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij (uw) persoonlijke informatie in overeenstemming met de hoogste ethische en juridische normen behandelen. Het is daarom voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid dat wij uw gegevens slechts verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.

Doeleinden

Wij verwerken en verzamelen persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen informeren over de (veranderingen binnen de) privacywetgeving en over de dienstverlening die de partners achter Privacyzone.nl u kunnen bieden. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier, deelname aan het PrivacyZone Forum, aanmelden voor de PrivacyZone Nieuwsbrief, aanmelden voor een PrivacyZone Webinar, en de mogelijkheid tot het downloaden van documenten en whitepapers.

Alle persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld worden conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking verwerkt.

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen in principe geen persoonsgegevens tenzij deze door u worden verstrekt via ons contactformulier of wanneer u een document zou downloaden. In die gevallen vragen wij u om de volgende gegevens met ons te delen:

 • Uw voornaam
 • Uw achternaam
 • De organisatie waarvoor u werkt (wanneer u dit verstrekt)
 • Uw telefoonnummer (wanneer u dit verstrekt)
 • Uw e-mailadres

Daarnaast verzamelen we, zoals vrijwel elke website, algemene – niet tot een persoon herleidbare gegevens – van de bezoekers van onze website. U moet dan denken aan gegevens zoals het tijdstip van het bezoek aan onze website, welke pagina’s zijn bezocht en de browser die is gebruikt om onze website te bezoeken.

Dit zijn statistisch geanonimiseerde gegevens die alleen worden aangewend om de website te optimaliseren.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt tot een selecte groep die hiervoor speciaal zijn gemachtigd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren (“need to know”). Bovendien is met al deze medewerkers contractueel een geheimhoudingsplicht overeengekomen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De gegevens via het contactformulier worden bewaard zo lang dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag. Mochten deze gegevens vervolgens nodig zijn voor de uitvoering van een dienst dan worden uw persoonsgegevens maximaal één jaar bewaard. Contactgegevens die wij verkrijgen bij het downloaden van documenten worden maximaal zes maanden bewaard.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens zullen nimmer worden verstrekt of gedeeld aan/met derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of deze gegevens worden verwerkt door zogenaamde derde bewerkers die slechts onder strikte voorwaarden van geheimhouding door ons kunnen worden ingeschakeld.

Beveiliging en opslag

Wij werken er hard aan om uw privacy te beschermen en hebben hiervoor belangrijke stappen ondernomen. Wij hebben medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van ons netwerk, de ondersteunende infrastructuur en onze informatiesystemen. Wij hebben oplossingen geïmplementeerd om persoonlijke informatie te beschermen. Deze oplossingen bestaan uit allerlei technische en beleidsmatige oplossingen die variëren, afhankelijk van de aan u aangeboden of geleverde diensten of producten. Deze oplossingen kunnen onder andere bestaan uit beveiliging met behulp van een wachtwoord, encryptie, firewalls, antivirus, intrusiedetectie, anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers.

Uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.

Verwijdering, aanvulling, correctie, inzage

Vanzelfsprekend heeft u op ieder moment – in lijn met de AVG – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, of verwijdering van uw eigen persoonsgegevens. Verzoeken kunnen worden gezonden aan de functionaris gegevensbescherming, e-mailadres: info@privacyzone.nl.

De privacyfunctionaris zal een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen.

De identiteit van gebruiker zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens wordt binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen.

De cookies die we gebruiken zijn te onderscheiden in functionele en analyse cookies.

De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld, want dan werkt de website niet. Hiervoor is uw toestemming ook niet nodig en krijgt u ook geen vervelende pop-ups te zien bij het openen van onze site.

Via de zogeheten analytische cookies verzamelen we de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • User agents (gebruikte browser, besturingssysteem, taalinstellingen, soort apparaat, etc.)
 • Bezochte pagina’s en tijdstip waarop deze zijn bezocht
 • Gebruikte links om op onze website te komen
 • Gebruikte links op onze website die verwijzen naar externe websites
 • Overige gegevens, zoals schermresolutie en de snelheid van de website

Dit zijn cookies die geleverd worden via Google Analytics. Deze cookies stellen ons in staat de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Er is gekozen voor de privacy vriendelijke instelling van Google Analytics. Anders gezegd: er is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en de instellingen zijn zo aangepast dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd en dat er geen gegevens met andere Google diensten worden gedeeld. Door deze instellingen is uw toestemming niet nodig voor de analyse cookies. Ook voor deze cookies ontbreekt dus een instemmings pop-up.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we u graag naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon of tablet voor het instellen van uw cookie voorkeuren.

Cookies verwijderen in je favoriete browser

Cookies verwijderen? Bekijk de instructies op: www.browserchecker.nl.

Om snel en gemakkelijk in elke browser op een PC cookies te kunnen verwijderen is er een toetsenbord combinatie die altijd werkt:

Toetsenbord combinatie: CTRL + SHIFT + DEL

U kunt overigens ook gebruik maken van Do Not Track. Daarvoor verwijzen we u graag naar: All About Do Not Track.

U heeft ook altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijziging privacy en cookie statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Versie april 2018.