Selecteer een pagina

De Duitse Europarlementariër Axel Voss pleit voor een grondige herziening van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Europese privacywet werd in 2016 aangenomen en wordt wereldwijd geprezen als een van de belangrijkste privacywetgevingen met evenveel voor- als tegenstanders.

In een interview met de Financial Times betoogt Voss echter dat de huidige AVG geschikt is om de uitdagingen van de huidige omgeving aan te pakken. Er moet nodig een update komen.

“We moeten ons ervan bewust zijn dat de AVG niet is gemaakt voor nieuwe technieken als blockchain, gezichts- of stemherkenning, tekst- en datamining en kunstmatige intelligentie,” vertelde Voss aan FT.

De timing van het interview is veelzeggend, omdat het vlak voor een stemming door het Britse parlement komt waarbij de AVG gezien wordt als een “gouden standaard voor de wereld”.

Volgens Voss zou er snel een update van de AVG moeten komen waarbij rekening gehouden wordt met de nieuwe thuiswerkomgeving, die een nieuwe reeks technische compliance-uitdagingen met zich meebrengt die niet bestonden vóór de door Covid-19 veroorzaakte pandemie. Hij stelt dat de AVG een “mijnenveld” van compliance is voor organisaties met telewerkers.

“Als je een thuiswerksituatie hebt en je hebt te maken met persoonsgegevens, dan zit je alleen met tal van wettelijke verplichtingen die moeilijk te begrijpen zijn. Wat zijn de vereisten voor het omgaan met gegevensbescherming in een privéwoning?”, redeneert Voss.

Voss zegt dat zijn standpunten worden gedeeld door de coalitie van de Europese Volkspartij (EVP), waartoe ook de Duitse kanselier Angela Merkel behoort.


Wees de eerste die dit bericht deelt

Aanmelden PrivacyZone Nieuwsbrief

Met een gratis abonnement op de PrivacyZone Nieuwsbrief voldoet u aan een van de eisen van de Europese privacywet GDPR / AVG. Wij houden u wekelijks op de hoogte met nieuws, jurisprudentie en advies. U wordt geacht deze ontwikkelingen actief te volgen en indien noodzakelijk gepaste maatregelen te treffen.

Bedankt voor uw aanmelding voor de PrivacyZone Nieuwsbrief.