Selecteer een pagina

Volgens een Europees onderzoek willen bedrijven en overheden in Europa de privacywet GDPR gebruiken om hun datamanagement te verbeteren.

De studie is gebaseerd op gesprekken met meer dan 200 IT- en bedrijfsmanagers van middelgrote en grote Europese bedrijven in de be- en verwerkende industrie, de dienstensector en de overheidssector.

Voor de studie “Managing Personal Data Beyond The GDPR” werden in januari en februari 2018 ruim 200 bedrijven in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zuid- en Oost-Europa en de Scandinavische landen telefonisch ondervraagd.

Hoe zullen Europese organisaties de komende vijf jaar compliant blijven en hun gegevens beheren?

Gegevensbeheer na de inwerkingtreding van de GDPR.

Bedrijfsleven investeert in GDPR-tools

57% van de respondenten is van plan data-integratietools aan te schaffen, 49% wil investeren in datakwaliteit, met inbegrip van rapportage- en mastertechnologieën voor datamanagement, en 47% evalueert technologieën om datamanagement te verbeteren om datatransparantie te bereiken en audits mogelijk te maken.

Slechts 19 procent van de respondenten is van mening dat hun organisatie volledig is voorbereid op de GDPR als die op 25 mei in werking treedt, nadat alle voorbereidingen zijn afgerond en getest.

Groot-Brittannië (67 procent) ziet zichzelf als de regio die het best is voorbereid op de GDPR, terwijl de traditioneel datagevoelige DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) met 54 procent het minst is voorbereid.

Van de industrieën is de maakindustrie het best voorbereid. Ten tijde van het onderzoek, slechts twee maanden voor de inwerkingtreding, was 60 procent er nog van overtuigd op tijd klaar te zijn, terwijl bijna een derde vond dat dit niet meer haalbaar was.

Organisatorische problemen

47 procent van de respondenten noemt organisatorische problemen waarschijnlijk het grootste obstakel voor de volwassenheid de GDPR.

In de tweede plaats de als ontoereikend ervaren ervaring, wat niet verwonderlijk is gezien het feit dat het een vrij nieuwe, alomvattende uitdaging is om groeiende hoeveelheden gegevens te verwerken en tegelijkertijd te proberen aan de bepalingen van het DSGVO te voldoen.

Voordelen van de GDPR

Veel van de ondervraagde bedrijven zijn er vast van overtuigd dat de GDPR zakelijke voordelen zal opleveren bij de omgang met klantgegevens.

Het meest verwachte positieve effect, 36 procent, is een snellere gegevensopschoning en daarmee een verbetering van de datakwaliteit.

Andere verwachte voordelen zijn betere bedrijfsbeslissingen en betere controle dankzij betrouwbaardere gegevens (33 procent), snellere gegevensgebruik en waardecreatie (30 procent), betere klantenkennis en -marketing (28 procent) en versnelde ontwikkeling van nieuwe digitale producten en diensten (28 procent).

Slechts 1 procent van de bedrijven is van mening dat de GDPR geen invloed heeft op het gebruik van hun klantgegevens.

“De GDPR staat voor de deur, maar er is nog veel werk aan de winkel. Onze respondenten zijn zich bewust dat efficiënt gegevensbeheer een belangrijke rol speelt bij het voldoen aan de GDPR-voorschriften, zoals gegevensbescherming, het lokaliseren van gegevens en het voldoen aan de behoeften van klanten”, aldus Timm Grosser, hoofd gegevensbeheer en analytische adviesverlening bij BARC.

“De GDPR biedt organisaties nieuwe mogelijkheden om waarde te genereren uit hun data. Gegevensbeheer is noodzakelijk voor het beheren, onderhouden, gebruiken en beschermen van gegevens – de nieuwe generatie van activa.”


Wees de eerste die dit bericht deelt

Aanmelden PrivacyZone Nieuwsbrief

Met een gratis abonnement op de PrivacyZone Nieuwsbrief voldoet u aan een van de eisen van de Europese privacywet GDPR / AVG. Wij houden u wekelijks op de hoogte met nieuws, jurisprudentie en advies. U wordt geacht deze ontwikkelingen actief te volgen en indien noodzakelijk gepaste maatregelen te treffen.

Bedankt voor uw aanmelding voor de PrivacyZone Nieuwsbrief.