Selecteer een pagina

Onderzoekers van de TU Delft krijgen van de EU 10,4 miljoen euro om een onhackbaar quantuminternet te ontwikkelen. Het project moet het internet veel veiliger maken, omdat informatie niet meer onderschept kan worden.

De Europese Unie wil de komende tien jaar in totaal één miljard euro investeren in de ontwikkeling van quantumtechnologie.

Het quantuminternet is van belang omdat vanwege de komst van quantumcomputers – hele krachtige computers die snel ingewikkelde berekeningen kunnen maken – de beveiligingscodes die nu nog gebruikt worden bijzonder snel gekraakt kunnen worden.

De EU-bijdrage aan het quantuminternet maakt deel uit van de eerste fase van de financiering van projecten binnen het EU Quantum Flagship.

Onderzoekers en hightechbedrijven ontwikkelen onder leiding van het Nederlandse QuTech technologie die nodig is om het quantuminternet te bouwen, meldt de TU Delft.

Onderzoekers van QuTech in Delft publiceerden in Science een gedetailleerde roadmap voor de ontwikkeling van dat quantum-internet. Ze beschrijven zes stadia, startend met simpele netwerken van qubits waarmee al een vorm van inherent veilige quantumcommunicatie mogelijk is. De verwachting is dat dat op redelijk korte termijn gerealiseerd kan worden. In het laatste stadium zijn er netwerken van quantumcomputers die via quantumtechnologie met elkaar verbonden zijn.

Niet te kraken

Het quantuminternet is stukken veiliger dan het ‘gewone’ internet. Hackers kunnen nu informatie en communicatie onderscheppen, maar bij het quantuminternet wordt gebruik gemaakt van zogenoemde quantumverstrengelingen, legt QuTech-onderzoeker Stephanie Wehner uit.

Op het moment dat een hacker deze dataverbinding onderschept, maakt hij daarmee de verstrengeling kapot. Daarmee verdwijnt de informatie die verzonden wordt, maar weten de zender en ontvanger dus ook dat er iemand mee wilde knoeien.

EU Quantum Flagship Het Quantum Flagship is een van de grootste en meest ambitieuze Europese onderzoeksinitiatieven. Het brengt onderzoekers, bedrijfsleven en beleidsmakers samen met als doel om het Europese wetenschappelijk leiderschap op quantumgebied verder uit te breiden en onderzoeksresultaten naar de markt te brengen.

Meer dan 5.000 deelnemende onderzoekers moeten er de komende tien jaar voor zorgen dat Europa aan de wereldtop komt van de kennis- en technologiegedreven quantumsector.

Schaalbare ontwikkeling
Om de potentiële impact van het quantuminternet daadwerkelijk te realiseren is er een langdurige gerichte inspanning nodig. Zo moet bijvoorbeeld verstrengeling veel sneller kunnen worden gecreëerd dan het verloren gaat.

Met de financiering van het Quantum Flagship van de EU wil de Quantum Internet Alliance de eerste quantumprocessornetwerken met meerdere knooppunten opzetten en de basis leggen voor quantum-repeatertechnologie om quantumbits lange afstanden af te laten leggen.

Ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de eerste software- en netwerkstacks om daarmee de schaalbare ontwikkeling van software en besturing mogelijk te maken en zo quantuminternet echt bruikbaar te maken.


Wees de eerste die dit bericht deelt

Aanmelden PrivacyZone Nieuwsbrief

Met een gratis abonnement op de PrivacyZone Nieuwsbrief voldoet u aan een van de eisen van de Europese privacywet GDPR / AVG. Wij houden u wekelijks op de hoogte met nieuws, jurisprudentie en advies. U wordt geacht deze ontwikkelingen actief te volgen en indien noodzakelijk gepaste maatregelen te treffen.

Bedankt voor uw aanmelding voor de PrivacyZone Nieuwsbrief.