Selecteer een pagina

De ophef in Duitsland en Oostenrijk over het verbod op naambordjes in flats vanwege de AVG is “onzinnig”, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens van de Duitse deelstaat Beieren op zijn website.

Voorzitter Thomas Kranig van de Beierse autoriteit zag zich genoodzaakt om zelf pro actief ongevraagd in een persbericht uitgebreid uitleg te geven, omdat de discussie naar aanleiding van artikelen in Duitse en Oostenrijjse media de “zeer goede Europese privacywet in diskrediet brengt”.

Paniekzaaierij

Het gaat volgens Kranig bij de berichtgeving naar aanleiding van een klacht in Wenen om “paniekzaaierij of het streven naar media-aandacht, maar zeker niet om echte gegevensbescherming.”

“Nu niet alleen een Weense woningbouwvereniging haar onzinnige plannen heeft gepubliceerd om de naambordjes in flatgebouwen te verwijderen vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar er ook in Duitsland dergelijke discussies worden gevoerd, is het noodzakelijk om er duidelijk op te wijzen dat dit niet nodig is om redenen van gegevensbescherming”, meldt de Beierse toezichthouder op zijn website.

Les privacywetgeving

Dan volgt er een les privacywetgeving en duiding van de regels: “De namen op de ringplaten zijn persoonlijke gegevens. De AVG is van toepassing op “de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en op de verwerking van persoonsgegevens die niet automatisch worden opgeslagen of bestemd zijn om te worden opgeslagen in een bestandssysteem.”

Bevestigen naambordjes is geen geautomatiseerd proces

“Het bevestigen van naambordjes is geen geautomatiseerd proces”, legt de Duitse toezichthouder uit. “Zelfs als men tot de nauwelijks te rechtvaardigen opvatting zou komen dat de gedrukte naamplaten van de bewoners tot stand zijn gekomen uit een geautomatiseerde verwerking van gegevens, zou de verwerking door de bouwvereniging in het algemeen juridisch toelaatbaar zijn op basis van art. 6 exp. 1 f AVG.”

Pseudonimiseren naambordjes niet nodig volgens AVG

Volgens de wet op de gegevensbescherming is het volgens de Duitse toezichthouder niet nodig om alle naambordjes te pseudonimiseren, d.w.z. de naam te vervangen door een andere benaming zoals cijfers of lettercombinaties.

Op grond van het burgerlijk recht, d.w.z. door middel van huisregels of andere overeenkomsten, kan worden bepaald of en hoe (bv. uniform uiterlijk) de ringplaten kunnen worden gereguleerd.

Rekening houden met postbode, reddingsdiensten en bezoekers

Er kan dan ook rekening worden gehouden met postbedrijven, reddingsdiensten en andere bezoekers.

Betreurenswaardig

“Ik vind het zeer problematisch en ook zeer betreurenswaardig dat in deze onzinnige veronderstellingen de zeer goede Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruikt wordt als rechtvaardiging voor iets wat de wet helemaal niet eist en de AVG zo in diskrediet brengen als “wereldvreemd Europees recht”, besluit de Autoriteit Persoonsgegevens van Beieren.


Wees de eerste die dit bericht deelt

Aanmelden PrivacyZone Nieuwsbrief

Met een gratis abonnement op de PrivacyZone Nieuwsbrief voldoet u aan een van de eisen van de Europese privacywet GDPR / AVG. Wij houden u wekelijks op de hoogte met nieuws, jurisprudentie en advies. U wordt geacht deze ontwikkelingen actief te volgen en indien noodzakelijk gepaste maatregelen te treffen.

Bedankt voor uw aanmelding voor de PrivacyZone Nieuwsbrief.