Selecteer een pagina

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is vanwege de gevoelige aard verboden, tenzij er een specifieke wettelijke uitzondering van toepassing is. En dan hebben we het niet alleen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Er kunnen naast de AVG extra regels gelden voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Zoals de Wet geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) voor gegevens over gezondheid, waarin het medisch beroepsgeheim is vastgelegd.

Registratie ziekteverzuim

Gegevens over gezondheid zoals medische gegevens mogen alleen worden verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die gebonden is aan een beroepsgeheim of verplicht is tot geheimhouding. Dat is in praktijk de bedrijfsarts of de arbodienst.

Als iemand afwezig is wegens ziekte, is dat al een gezondheidsgegeven. Je mag registeren dat iemand ziek is en hoelang, maar niet meer dan dat. Je mag dus niet noteren dat de werknemer de griep heeft. Of een gebroken been en dat het herstel 6 weken kan duren. Dat mag alleen een arts doen.

Het registreren van de achtergrond van een ziekte is een verwerking die ook onder de AVG onder het verwerkingsverbod valt.

 

Bedrijfsarts heeft medisch beroepsgeheim

 

De bedrijfsarts mag geen informatie over de gezondheid van werknemers delen met de werkgever.

Het medisch beroepsgeheim geldt onder meer voor artsen (dus ook de bedrijfsarts), GZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen). Dat is wettelijk geregeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Geheimhoudingsplicht bedrijfsmaatschappelijk werker

 

Sommige werkgevers hebben als onderdeel van de arbozorg en preventie een bedrijfsmaatschappelijk werker ingehuurd voor hun werknemers. Daar is geen wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim voor. Deze zorgverleners hebben echter wel een geheimhoudingsplicht. Ook zij mogen dus geen gezondheidsgegevens delen met de werkgever.

Geheimhoudingsplicht geregeld in beroepscode

De geheimhoudingsplicht is vaak geregeld in een beroepscode net als bij de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld, en vaak is er ook tuchtrecht van toepassing.


Wees de eerste die dit bericht deelt

Aanmelden PrivacyZone Nieuwsbrief

Met een gratis abonnement op de PrivacyZone Nieuwsbrief voldoet u aan een van de eisen van de Europese privacywet GDPR / AVG. Wij houden u wekelijks op de hoogte met nieuws, jurisprudentie en advies. U wordt geacht deze ontwikkelingen actief te volgen en indien noodzakelijk gepaste maatregelen te treffen.

Bedankt voor uw aanmelding voor de PrivacyZone Nieuwsbrief.