Selecteer een pagina

Op deze pagina leggen we graag uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Privacypolicy PrivacyZone.nl

Privacy is een groots goed, immers privacy gaat over persoonlijke vrijheid. Ook uw privacy is voor ons een groot goed. Als u persoonlijke gegevens aan ons ter beschikking stelt, dat doet u dat omdat u ons vertrouwt. Wij doen er dan ook alles aan om uw vertrouwen niet te beschamen.

Wij vinden dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij (uw) persoonlijke informatie in overeenstemming met de hoogste ethische en juridische normen behandelen. Het is daarom voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid dat wij uw gegevens slechts verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.

Doeleinden

Wij verwerken en verzamelen persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen informeren over de (veranderingen binnen de) privacywetgeving en over de dienstverlening die de partners achter Privacyzone.nl u kunnen bieden. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier, deelname aan het PrivacyZone Forum, aanmelden voor de PrivacyZone Nieuwsbrief, aanmelden voor een PrivacyZone Webinar, en de mogelijkheid tot het downloaden van documenten en whitepapers.

Alle persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld worden conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking verwerkt.

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen in principe geen persoonsgegevens tenzij deze door u worden verstrekt via ons contactformulier of wanneer u een document zou downloaden. In die gevallen vragen wij u om de volgende gegevens met ons te delen:

 • Uw voornaam
 • Uw achternaam
 • De organisatie waarvoor u werkt (wanneer u dit verstrekt)
 • Uw telefoonnummer (wanneer u dit verstrekt)
 • Uw e-mailadres

Daarnaast verzamelen we, zoals vrijwel elke website, algemene – niet tot een persoon herleidbare gegevens – van de bezoekers van onze website. U moet dan denken aan gegevens zoals het tijdstip van het bezoek aan onze website, welke pagina’s zijn bezocht en de browser die is gebruikt om onze website te bezoeken.

Dit zijn statistisch geanonimiseerde gegevens die alleen worden aangewend om de website te optimaliseren.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt tot een selecte groep die hiervoor speciaal zijn gemachtigd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren (“need to know”). Bovendien is met al deze medewerkers contractueel een geheimhoudingsplicht overeengekomen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De gegevens via het contactformulier worden bewaard zo lang dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag. Mochten deze gegevens vervolgens nodig zijn voor de uitvoering van een dienst dan worden uw persoonsgegevens maximaal één jaar bewaard. Contactgegevens die wij verkrijgen bij het downloaden van documenten worden maximaal zes maanden bewaard.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens zullen nimmer worden verstrekt of gedeeld aan/met derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of deze gegevens worden verwerkt door zogenaamde derde bewerkers die slechts onder strikte voorwaarden van geheimhouding door ons kunnen worden ingeschakeld.

Beveiliging en opslag

Wij werken er hard aan om uw privacy te beschermen en hebben hiervoor belangrijke stappen ondernomen. Wij hebben medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van ons netwerk, de ondersteunende infrastructuur en onze informatiesystemen. Wij hebben oplossingen geïmplementeerd om persoonlijke informatie te beschermen. Deze oplossingen bestaan uit allerlei technische en beleidsmatige oplossingen die variëren, afhankelijk van de aan u aangeboden of geleverde diensten of producten. Deze oplossingen kunnen onder andere bestaan uit beveiliging met behulp van een wachtwoord, encryptie, firewalls, antivirus, intrusiedetectie, anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers.

Uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.

Verwijdering, aanvulling, correctie, inzage

Vanzelfsprekend heeft u op ieder moment – in lijn met de AVG – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, of verwijdering van uw eigen persoonsgegevens. Verzoeken kunnen worden gezonden aan de functionaris gegevensbescherming, e-mailadres: info@privacyzone.nl.

De privacyfunctionaris zal een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen.

De identiteit van gebruiker zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens wordt binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen.

De cookies die we gebruiken zijn te onderscheiden in functionele en analyse cookies.

De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld, want dan werkt de website niet. Hiervoor is uw toestemming ook niet nodig en krijgt u ook geen vervelende pop-ups te zien bij het openen van onze site.

Via de zogeheten analytische cookies verzamelen we de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • User agents (gebruikte browser, besturingssysteem, taalinstellingen, soort apparaat, etc.)
 • Bezochte pagina’s en tijdstip waarop deze zijn bezocht
 • Gebruikte links om op onze website te komen
 • Gebruikte links op onze website die verwijzen naar externe websites
 • Overige gegevens, zoals schermresolutie en de snelheid van de website

Dit zijn cookies die geleverd worden via Google Analytics. Deze cookies stellen ons in staat de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Er is gekozen voor de privacy vriendelijke instelling van Google Analytics. Anders gezegd: er is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en de instellingen zijn zo aangepast dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd en dat er geen gegevens met andere Google diensten worden gedeeld. Door deze instellingen is uw toestemming niet nodig voor de analyse cookies. Ook voor deze cookies ontbreekt dus een instemmings pop-up.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we u graag naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon of tablet voor het instellen van uw cookie voorkeuren.

Cookies verwijderen in je favoriete browser

Cookies verwijderen? Bekijk de instructies op: www.browserchecker.nl.

Om snel en gemakkelijk in elke browser op een PC cookies te kunnen verwijderen is er een toetsenbord combinatie die altijd werkt:

Toetsenbord combinatie: CTRL + SHIFT + DEL

U kunt overigens ook gebruik maken van Do Not Track. Daarvoor verwijzen we u graag naar: All About Do Not Track.

U heeft ook altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijziging privacy en cookie statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Versie april 2018.