Selecteer een pagina

164 oud-advocaten blijken onrechtmatig toegang te hebben tot database Kamer van Koophandel

164 oud-advocaten blijken tot voor kort onrechtmatig toegang gehad te hebben tot persoonsgegevens van bestuurders van bedrijven en organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

92 van deze voormalige advocaten hebben ook daadwerkelijk gegevens opgevraagd nadat zij bij de Orde van Advocaten waren uitgeschreven als advocaat.

Volgens de KvK zijn er ongeveer 1.800 geautoriseerde juristen die over een geldige autorisatie voor het Handelsregister beschikken.

Het grote datalek werd door toeval ontdekt door toedoen van een oud-advocaat die persoonsgegevens van leden van de Tweede Kamer had opgevraagd.

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft 1800 bestuurders, waaronder leden van de Tweede Kamer, per brief geïnformeerd dat hun adresgegevens door een voormalig advocaat illegaal over het onrechtmatig zijn verzameld uit de KvK-database.

Het gaat onder meer om de privéadressen van BIJ1-fractievoorzitter Sylvana Simons, van Ama Boahene, de voorzitter van de landelijke studentenvakbond LSVb, van Kamerleden van D66 en GroenLinks en van (oud-)bestuurders van DWARS, de politieke jongerenorganisatie van GroenLinks.

De ex-advocaat vroeg ook het privéadres van een oud-bestuurder van Forum van Democratie op uit de KvK-bestanden.

De advocaat, wiens identiteit de KvK niet bekend mag maken, beweert dat hij de privégegevens niet aan derden heeft doorgespeeld. Hij zou de opgevraagde adressen inmiddels gewist hebben.

De man heeft tegenover de KvK verklaard dat hij de persoonsgegevens nodig had ‘voor onderzoek naar en een beter begrip van maatschappelijke misstanden’.

De Tweede Kamerleden Sylvana Simons (BIJ1), Renske Leijten (SP), Lisa van Ginneken (D66) en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) hebben Kamervragen gesteld en willen een commissiedebat voeren over de gebrekkige beveiliging van het Handelsregister.

De betrapte man werd in januari uit het advocatenregister uitgeschreven, maar heeft nog tot juni afgeschermde persoonsgegevens in het Handelsregister opgevraagd. Dat hij dat deed, ontdekte de KvK na een ‘melding’, zegt een woordvoerder.

Inmiddels heeft de KvK hem de toegang tot die data ontzegd. De KvK heeft de politie op de hoogte gesteld van de inbreuk op de databank en heeft het lek ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naar aanleiding van dit onbevoegde speurwerk in de databestanden heeft de KvK ook bekeken of alle andere advocaten die toegang hebben tot het Handelsregister nog wel op het advocatentableau staan. Dat bleek niet het geval.

Behalve advocaten hebben ook deurwaarders en notarissen toegang tot afgeschermde persoonsgegevens. Sommigen kunnen zelfs BSN-nummers opvragen.

Ook bij deze twee beroepsgroepen controleerde de KvK niet of hun autorisatie nog wel geldig is. Hun inlogcode bleef, eenmaal toegekend, in principe eeuwig geldig.

De privéadressen van oud-bestuurders van bedrijven, stichtingen en verenigingen blijft in principe voor altijd in het Handelsregister staan. Zo is daar nog steeds terug te vinden wie in de jaren negentig bestuurder was van DWARS, inclusief hun BSN-nummer en (toenmalig) woonadres.

De Kamer van Koophandel gaat nu ook de autorisaties van alle deurwaarders en notarissen natrekken. Vanaf nu zal er ook periodieke controle plaatsvinden om mensen die niet langer notaris, advocaat of deurwaarder zijn eruit te filteren.