Selecteer een pagina

Wat ist belangrijker? CDR (Corporate Digital Responsibility) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)?

De AVG natuurlijk! Dat is immers een wettelijke verplichting.

Klopt. Als je vanuit risicomanagement bekijkt tenminste.

Maar als je het vanuit marketingstrategie bekijkt is CDR – Corporate Digital Responsibility / Digitaal Verantwoord Ondernemen) ook een interessant uitgangspunt.

Bovendien voldoen organisaties die CDR nastreven zeer waarschijnlijk meteen ook aan de AVG.

Corporate Digital Responsibility is al jarenlang in opkomst. CEO’s die inzetten op CDR stellen dat de verantwoordelijkheid van hun organisatie niet langer beperkt blijft tot gegevensbescherming. CDR is meer zijn dan alleen AVG.

Steeds meer managers verdiepen zich in de vraag welke verantwoordelijkheid bedrijven dragen in en door digitale veranderingen, met name bij het opstellen van ethische richtlijnen.

Digitalisering heeft een dimensie bereikt die nieuwe vormen van dataverzameling (dataverzameling, evaluatie, interpretatie), automatisering (bijvoorbeeld via algoritmen), virtualisering en netwerkvorming en mens-machine-interactie mogelijk maakt.

Digitale technologie biedt ongekende mogelijkheden, die echter nog niet maatschappelijk zijn beoordeeld.

Welke (nieuwe) verantwoordelijkheden moeten bedrijven nemen in het kader van Corporate Digital Responsibility?

En geldt dit zowel voor de interne dimensie als een verantwoorde benadering van de toeleveringsketen?

CDR zou zich volgens ethisch redenerende topmanagers in het bijzonder moeten richten op vrijwillige maatregelen en deel moeten uitmaken van een alomvattende bedrijfsverantwoordelijkheid die MVO aanvult of uitbreidt.

Er zijn ook CEO’s die stellen dat CDR niet alleen gebaseerd kan worden op zelfregulering binnen het bedrijfsleven.

Zij vinden dat het bedrijfsleven in dialoog moet gaan met de overheid. Zij vinden dat moet worden verduidelijkt waar zelfregulerende maatregelen zinvol en doeltreffend zijn en waar de wetgever actie moet ondernemen.

Duidelijk is wel dat het initiatief voor CDR voorlopig bij het bedrijfsleven ligt.

Zowel CDR-specialisten als politici beseffen dat een mogelijke regulering heel lang zal duren, terwijl de technische vooruitgang zo snel gaat.