Selecteer een pagina

Alle verkeer in de binnenstad van Groningen wordt geregistreerd met camera’s. Mag dat wel volgens de privacywet?

Iedereen die met zijn auto, vrachtauto, motor of scooter de binnenstad van Groningen inrijdt wordt met ingang van maandag 3 december 2018 automatisch geregistreerd door camera’s. Mag dat wel in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

De camera’s zijn in eerste instantie opgehangen in de Poelestraat, Peperstraat en Brugstraat. Straten die afgesloten zijn voor alle gemotoriseerde verkeer. Veel bestuurders trekken zich echter niets van de regels aan en rijden doodgemoedereerd toch deze straten in.

Tot dusver was de pakkans klein. Maar door de camera’s verandert dat drastisch. De kans op een bekeuring wordt honderd procent. Op basis van de kentekengegevens kan de gemeente Groningen de overtreders automatisch een bekeuring sturen.

Eigenaren van voertuigen zonder ontheffing krijgen eerst nog een waarschuwing. Vanaf 15 januari 2019 volgt bij overtreding direct een boete.

Critici menen dat de gemeente Groningen met de camera’s de privacy van de bestuurders schaadt. Maar dat is volgens de gemeente Groningen niet het geval.

De proef voldoet volgens de gemeente aan de eisen van de privacywet. “De camera’s registreren geen personen en maken ook geen opnames van personen.”

De proef met cameratoezicht duurt een half jaar. Na een evaluatie kan de gemeenteraad van Groningen besluiten het cameratoezicht uit te breiden tot de hele binnenstad.

AVG levert problemen op bij leerlingenvervoer in Groningen en Drenthe? Onzin! Nergens voor nodig

5500 leerlingen in de provincie Groningen maken dagelijks gebruik van leerlingenvervoer om op school te komen. Maandag zaten diverse ouders en kinderen tevergeefs op het schoolbusje te wachten. Het busje kwam niet. Oorzaak?

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, zegt directeur Jan Bos van Publiek Vervoer Groningen Drenthe, de overheidsinstelling die over het leerlingenvervoer gaat.

Alle leerling gegevens opnieuw invoeren

Dit schooljaar rijden er nieuwe vervoerders op sommige lijnen in Groningen en Drenthe. De nieuwe vervoerders mogen wegens de privacywet niet de gegevens gebruiken die bij de vorige vervoerder bekend waren. En dus moeten gegevens van 5.500 leerlingen in heel Groningen en Drenthe volgens Bos opnieuw worden ingevoerd.

“Wat een flauwekul”, reageert privacyspecialist Jeroen Terstegge op Twitter. “De Autoriteit Persoonsgegevens heeft al lang geleden (in casu bij inhuur arbodiensten) bepaald dat cliëntgegevens bij wisseling van aanbieder van de ene naar andere aanbieder mogen worden overgedragen. Gewoon art.6(1)(f)”

 

Bos baalt van de gevolgen van de wet, zegt hij tegen de Groninger regionale omroep RTV Noord. “Ik vind het heel vervelend. Op zich is het goed dat die wet er is, maar misschien schieten we soms ook wel wat door. Al kan ik dat voor deze zaak niet goed beoordelen. Maar we hebben er wel veel last van.”

Planning kan pas in zomervakantie beginnen

Op de vraag of Bos niet eerder had kunnen beginnen met het maken van de planningen, antwoordt hij dat de vervoerbedrijven daar in de zomervakantie mee beginnen. “Dan hebben de scholen de roosters doorgegeven. Maar je ziet dat er, op het moment dat je gaat plannen, dingen anders gaan dan verwacht. Zoals routes en schooltijden die anders uitpakken.”

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens hoeft de AVG in de basis geen drempel op te werpen voor goed leerlingenvervoer. Een woordvoerder zegt volgens RTV Noord “in dit specifieke geval niet aan te kunnen geven wat wel en niet kan, maar als er vragen zijn, raden we iedereen aan om hierover contact op te nemen.”

Volgend jaar moet het beter gaan

Op dit moment moet het leerlingenvervoer volgens Bos goed gaan. “En komende week gaan we met de vervoerders om tafel om te evalueren. Want volgend jaar moet het gewoon beter.”

Dat had volgens Terstegge dit jaar ook al gekund. “De regels onder de oude wet (de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) waren niet anders.”