Selecteer een pagina

AVG verbiedt voetbalclubs blessure informatie over spelers te verstrekken

Als Neymar een theatrale duik maakt weten voetbalfans dat hij zeer waarschijnlijk niets mankeert. Maar als je ziet dat een andere speler na een harde tackle ogenschijnlijk zwaar geblesseerd van het veld wordt gedragen wil je als fan wel weten hoe het met hem is. Maar daar mag de club sinds 25 mei 2018 niets meer over vertellen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt voor frustratie, onbegrip en angst voor forse boetes in de voetbalwereld. Het delen van de informatie over een blessure van een speler is met ingang van dit seizoen verboden.

De nieuwe privacywet AVG verbiedt clubs medische informatie te delen met supporters, sponsors, media en zelfs de trainer.

,,Als de speler zelf aangeeft wat zijn blessure is, is er geen probleem. Als iemand van de club dat doet, is dat niet toegestaan”, legt jurist Barry Dopmeijer van de werkgeversorganisatie van de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO) uit in de Brabantse krant BN De Stem.

De nieuwe privacyregels gelden voor alle landen in de Europese Unie en dus voor alle sportcompetities daarbinnen. ,,Een medewerker van de club mag een speler niet naar zijn medisch dossier vragen. En een werkgever mag niet vragen wat jij als werknemer mankeert. Het is de wettelijke plicht daaraan te voldoen.”

De blessure is iets tussen de voetballer en de dokter.

De spelersvakbond VVCS vindt dat de privacy van profvoetballers net als andere werknemers beschermd moet worden. ,,De blessure is iets tussen de voetballer en de dokter”, laat de VVCS weten. ,,De dokter op zijn beurt heeft zich te houden aan een geheimhoudingsplicht en de speler heeft het recht om de informatie voor zichzelf te houden.”

Boetedreiging van 4 procent van jaaromzet voor voetbalclubs.

De Federatie Betaald Voetbal (FBO) adviseert voetbalclubs zich ondanks druk van de buitenwereld zich strikt aan de privacywet te houden. “Voetballers zijn veel in de media, maar het verstrekken van medische gegevens is ten strengste verboden. Daar staan aanzienlijke boetes tegenover, tot vier procent van de jaaromzet. Wij adviseren clubs om het niet zomaar te doen, het mag gewoon niet. Het is hetzelfde als met drank op achter het stuur. Daar loop je een groot risico mee.”

De FBO heeft wel een tip voor clubs. ,,De verwachtte terugkeertijd kan worden aangegeven, dan geef je als club niks prijs over medische gegevens.”

Artsen: ‘Wetsvoorstel om zorgfraude te bestrijden tast privacy en medisch beroepsgeheim aan’

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Zorg heeft een wetsvoorstel ingediend om zorgfraude te bestrijden, maar daarvoor moeten wel medische gegevens van patiënten gedeeld worden met onder meer gemeenten en de Belastingdienst. Artsen zijn daar mordicus op tegen.

Aantasting van het medisch beroepsgeheim en aantasting van de privacy van de patiënt.

“Wij denken dat het een aantasting van het medisch beroepsgeheim is, en een aantasting van de privacy van de patiënt”, zegt voorzitter René Heman van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Dit is een federatie van beroepsverenigingen van artsen die de belangen van artsen in Nederland behartigt.

Artsen zijn nu al verplicht beperkte medische gegevens van hun patiënten door te geven aan zorgverzekeraars. Het nieuwe voorstel geeft aan dat die gegevens ook weer met derden gedeeld kunnen worden. “Dat vinden wij geen goede zaak”, zegt Heman.

De gemeenten, de zorgverzekeraars, de zorgaanbieders, de FIOD, de Inspectie gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie SZW, de belastingdienst, de zorgautoriteit NZA en de Sociale Verzekeringsbank worden straks verplicht om op verzoek (medische) gegevens aan te leveren aan een centraal informatiepunt.

Dit zogeheten Informatie Knooppunt Zorg (IKZ) zal op basis van een vermoeden van fraude bij de deelnemende organisaties relevante gegevens opvragen om dit vermoeden verder te onderzoeken.

Zodra het knooppunt een conclusie heeft getrokken wordt dit teruggekoppeld aan de deelnemende partijen, zodat deze daar vervolgens actie op kunnen ondernemen bij het bestrijden van fraude.

Het knooppunt gaat ook statistische rapportage en trendanalyses over fraude in de gemeentelijke zorg maken.

Bevechten van beroepsgeheim als principe

“Het bevechten van de grenzen van het beroepsgeheim blijft belangrijk, een principieel punt”, zegt huisarts Toosje Valkenburg uit De Bilt. Ondanks dat is Valkenburg niet tegen de intenties achter het plan. “Je gaat niemand vinden die zegt: wat een ontzettend goed idee, die fraude. Maar deze maatregel is niet proportioneel.”

Alternatieven voor wet

Heman geeft aan niet te snappen waarom er geen alternatieven worden gebruikt, in plaats van deze nieuwe wet. “We hebben twee jaar geleden een convenant gesloten over de inzet van onafhankelijke artsen. Zij maken van in beslag genomen gegevens een verslag, dat anonimiseren ze en dat gaat naar de overheidsinstellingen.”

Met dit plan is echter nog nooit iets gedaan. “Sinds 1 januari 2017 zijn zij in de lucht, maar ze zijn nog nooit ingezet door het Openbaar Ministerie.”