Selecteer een pagina

Mag een werkgever in verband met Corona voorzorgsmaatregelen de temperatuur van werknemers controleren?

Werkgevers bedenken allerlei middelen om hun organisatie tijdens de Corona crisis veilig te kunnen laten doorwerken. Daarbij mogen in geen geval medische gegevens worden verwerkt.

Het controleren van de lichaamstemperatuur van medewerkers of bezoekers is op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bijvoorbeeld verboden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt veel vragen en klachten over werkgevers die de lichaamstemperatuur willen opnemen van werknemers of bezoekers, zoals vrachtwagenchauffeurs die goederen komen bezorgen.

Of een werknemer of bezoeker koorts heeft, valt echter onder medische gegevens, en dat is verboden terrein voor werkgevers. Zo’n maatregel is namelijk in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Volgens de privacywetgeving mag de werkgever geen inzage hebben in de medische gegevens van zijn werknemers en mag hij gezondheidsgegevens ook zeker niet opslaan. Dit is voorbehouden aan een arts.

Inzage of verwerking van medische gegevens mag ook niet als de werknemer (of bezoeker) hier toestemming voor geeft. Bovendien heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1k van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)), en die zal niet zomaar instemmen met een temperatuurmeting.

Een werkgever die preventief de temperatuur wil meten, is in overtreding. Hij schendt daarmee de privacy van de werknemer. Als de werkgever de OR om instemming vraagt, zal de OR om die reden dan ook geen instemming geven voor de voorgestelde maatregel van de werkgever.

Vangt de OR signalen op dat de werkgever van plan is om een temperatuurmeting in te voeren, dan kan de OR zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) inzetten om de werkgever direct op andere gedachten te brengen.

Voert de werkgever een temperatuurmeting in zonder enig overleg met de OR, dan kan de OR zijn besluit nietig verklaren en desnoods via de kantonrechter de werkgever ertoe dwingen om van de maatregel af te zien.

Een gang naar de rechter zet echter de relatie met de bestuurder op scherp. Het is daarom wel een uiterst redmiddel als onderling overleg geen vruchten afwerpt.

Apple komt eindelijk met een privacytool die gebruikers toegang geeft tot eigen gegevens

Apple heeft een privacytool gelanceerd die verder gaat dan die van haar concurrenten. Apple stelt gebruikers in staat om fouten in de persoonlijke gegevens te corrigeren.

Bovendien kan de privacy tool ook gebruikt worden om accounts tijdelijk te deactiveren en volledig te verwijderen als gebruikers dat willen.

Zoals Apple betaamt wordt er stevig op de eigen borst geslagen bij de lancering van de nieuwe privacytool.

Privacy is een fundamenteel mensenrecht

Apple zegt dat privacy “een fundamenteel mensenrecht” is en dat gebruikers het recht hebben om gevoelige gegevens, zoals hun contacten, lees- en surfgedrag en medische informatie, zoals hartslag – die allemaal worden verzameld en gebruikt door apps op Apple apparaten – privé te houden.

Dat recht hebben gebruikers inderdaad, maar niet dankzij Apple. Dat recht hebben gebruikers gekregen dankzij de AVG.

AVG recht op inzage, corrigeren en verwijderen

De nieuwe Europese privacyregels zijn erop gericht de controle terug te geven aan de gebruikers. Zij hebben sinds 25 mei het recht inzicht te krijgen in de over hen verzamelde informatie. Mensen moeten hun eigen materiaal kunnen inzien, corrigeren en verwijderen.

 

Apple heeft een nieuwe campagne voor de bescherming van de privacy van zijn gebruikers gelanceerd.

De producent van iPhones, iPads en Macbooks geeft zijn gebruikers advies hoe je kunt voorkomen dat je wordt gevolgd en hoe je persoonlijke informatie veilig kunt bewaren.

AVG verbiedt voetbalclubs blessure informatie over spelers te verstrekken

Als Neymar een theatrale duik maakt weten voetbalfans dat hij zeer waarschijnlijk niets mankeert. Maar als je ziet dat een andere speler na een harde tackle ogenschijnlijk zwaar geblesseerd van het veld wordt gedragen wil je als fan wel weten hoe het met hem is. Maar daar mag de club sinds 25 mei 2018 niets meer over vertellen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt voor frustratie, onbegrip en angst voor forse boetes in de voetbalwereld. Het delen van de informatie over een blessure van een speler is met ingang van dit seizoen verboden.

De nieuwe privacywet AVG verbiedt clubs medische informatie te delen met supporters, sponsors, media en zelfs de trainer.

,,Als de speler zelf aangeeft wat zijn blessure is, is er geen probleem. Als iemand van de club dat doet, is dat niet toegestaan”, legt jurist Barry Dopmeijer van de werkgeversorganisatie van de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO) uit in de Brabantse krant BN De Stem.

De nieuwe privacyregels gelden voor alle landen in de Europese Unie en dus voor alle sportcompetities daarbinnen. ,,Een medewerker van de club mag een speler niet naar zijn medisch dossier vragen. En een werkgever mag niet vragen wat jij als werknemer mankeert. Het is de wettelijke plicht daaraan te voldoen.”

De blessure is iets tussen de voetballer en de dokter.

De spelersvakbond VVCS vindt dat de privacy van profvoetballers net als andere werknemers beschermd moet worden. ,,De blessure is iets tussen de voetballer en de dokter”, laat de VVCS weten. ,,De dokter op zijn beurt heeft zich te houden aan een geheimhoudingsplicht en de speler heeft het recht om de informatie voor zichzelf te houden.”

Boetedreiging van 4 procent van jaaromzet voor voetbalclubs.

De Federatie Betaald Voetbal (FBO) adviseert voetbalclubs zich ondanks druk van de buitenwereld zich strikt aan de privacywet te houden. “Voetballers zijn veel in de media, maar het verstrekken van medische gegevens is ten strengste verboden. Daar staan aanzienlijke boetes tegenover, tot vier procent van de jaaromzet. Wij adviseren clubs om het niet zomaar te doen, het mag gewoon niet. Het is hetzelfde als met drank op achter het stuur. Daar loop je een groot risico mee.”

De FBO heeft wel een tip voor clubs. ,,De verwachtte terugkeertijd kan worden aangegeven, dan geef je als club niks prijs over medische gegevens.”

Artsen: ‘Wetsvoorstel om zorgfraude te bestrijden tast privacy en medisch beroepsgeheim aan’

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Zorg heeft een wetsvoorstel ingediend om zorgfraude te bestrijden, maar daarvoor moeten wel medische gegevens van patiënten gedeeld worden met onder meer gemeenten en de Belastingdienst. Artsen zijn daar mordicus op tegen.

Aantasting van het medisch beroepsgeheim en aantasting van de privacy van de patiënt.

“Wij denken dat het een aantasting van het medisch beroepsgeheim is, en een aantasting van de privacy van de patiënt”, zegt voorzitter René Heman van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Dit is een federatie van beroepsverenigingen van artsen die de belangen van artsen in Nederland behartigt.

Artsen zijn nu al verplicht beperkte medische gegevens van hun patiënten door te geven aan zorgverzekeraars. Het nieuwe voorstel geeft aan dat die gegevens ook weer met derden gedeeld kunnen worden. “Dat vinden wij geen goede zaak”, zegt Heman.

De gemeenten, de zorgverzekeraars, de zorgaanbieders, de FIOD, de Inspectie gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie SZW, de belastingdienst, de zorgautoriteit NZA en de Sociale Verzekeringsbank worden straks verplicht om op verzoek (medische) gegevens aan te leveren aan een centraal informatiepunt.

Dit zogeheten Informatie Knooppunt Zorg (IKZ) zal op basis van een vermoeden van fraude bij de deelnemende organisaties relevante gegevens opvragen om dit vermoeden verder te onderzoeken.

Zodra het knooppunt een conclusie heeft getrokken wordt dit teruggekoppeld aan de deelnemende partijen, zodat deze daar vervolgens actie op kunnen ondernemen bij het bestrijden van fraude.

Het knooppunt gaat ook statistische rapportage en trendanalyses over fraude in de gemeentelijke zorg maken.

Bevechten van beroepsgeheim als principe

“Het bevechten van de grenzen van het beroepsgeheim blijft belangrijk, een principieel punt”, zegt huisarts Toosje Valkenburg uit De Bilt. Ondanks dat is Valkenburg niet tegen de intenties achter het plan. “Je gaat niemand vinden die zegt: wat een ontzettend goed idee, die fraude. Maar deze maatregel is niet proportioneel.”

Alternatieven voor wet

Heman geeft aan niet te snappen waarom er geen alternatieven worden gebruikt, in plaats van deze nieuwe wet. “We hebben twee jaar geleden een convenant gesloten over de inzet van onafhankelijke artsen. Zij maken van in beslag genomen gegevens een verslag, dat anonimiseren ze en dat gaat naar de overheidsinstellingen.”

Met dit plan is echter nog nooit iets gedaan. “Sinds 1 januari 2017 zijn zij in de lucht, maar ze zijn nog nooit ingezet door het Openbaar Ministerie.”

Waarom zou de bloedgroep van rallyrijders in Hellendoorn vanwege de GDPR niet op hun rallyauto mogen staan?

Het bestuur van de Hellendoorn Rally kampt door de nieuwe privacywet GDPR / AVG opeens met een levensgroot dilemma, meldt RTV Oost. Mag de bloedgroep van rallyrijders voortaan nog wel op hun rallyauto vermeld staan?

Eerste gedachte, zoals bij iedereen denk ik, waarom zou dat niet mogen?

Tweede gedachte, als privacymanager, waarom zou dat niet mogen onder de privacywet?

Als ik mijn bloedgroep op mijn eigen auto wil zetten is er niemand die mij dat verbiedt. Dat moet ik zelf weten. Nergens staat in de wet dat ik mijn eigen persoonsgegevens niet zelf mag delen.

Waarom zou een rallyrijder daarom niet zelf zijn eigen bloedgroep op zijn eigen auto mogen plaatsen? Als het zijn eigen auto is, mag een rallyrijder dat zelf beslissen.

Het is iets anders als de rallycoureur in opdracht van iemand anders rijdt. Dan is de AVG wel van toepassing.

Bloedgroepgegevens vallen onder de GDPR-categorie bijzondere gegevens, die beschreven wordt in artikel 16 van de AVG.

Artikel 16 is conform de richtlijn geformuleerd als een verbod. Dit impliceert dat als hoofdregel geldt dat verwerking van gevoelige gegevens niet is toegestaan.

Het bestuur van de Hellendoornrally zou als organisatie wel een ontheffing van de regel kunnen vragen. Dan moet een beroep worden gedaan op zwaarwegend belang. Daar heeft het bestuur goede gegronde redenen voor.

Verwerking van bijzondere gegevens is volgens de GDPR slechts toegestaan indien dat noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden geboden en dat bij wet is bepaald of de Registratiekamer daarmee bij beschikking heeft ingestemd.

Volgens bestuurslid veiligheid Meijerink kan vermelding van de bloedgroep bij een ernsig ongeval met een rallyauto het verschil betekenen tussen leven en dood. Er is dan een vitaal belang.

“Uiteraard hebben artsen toegang tot de medische dossiers van de deelnemers, maar de hulpverlening kan inderdaad niet sneller dan wanneer de bloedgroep meteen op de auto te zien is”, zegt Meijerink bij RTV Oost.

Er is nog een reden waarom er eigenlijk geen dilemma zou hoeven te zijn.

De AVG bepaalt dat bijzondere gegevens alleen mogen worden verwerkt als daar expliciet toestemming voor gegeven is. Er mag geen druk uitgeoefend zijn. Het mag dus niet algemeen verplicht zijn.

Dat is bij de Hellendoorn Rally ook niet langer het geval, volgens Meijerink. “Dit is tegenwoordig niet meer verplicht, maar een aantal deelnemers doet dit nog wel.”

Het werkelijke dilemma in het nieuwbericht is dat er op voorhand vanuit wordt gegaan dat iets volgens de GDPR niet mag. Maar die veronderstelling is vaak – om in rallytermen te blijven – te kort door de bocht.

Sportclubs, verenigingen, scholen, bedrijven en allerhande instanties zijn niet gehinderd door enige kennis vanwege de torenhoge boetes die kunnen worden opgelegd als de dood om fouten te maken.

Het is goed dat iedereen stil staat bij de privacyregels.

Maar het is niet goed dat mensen zonder kennis van zaken verregaande conclusies trekken. Het is ook niet goed dat media de onrust vergroten door klakkeloos onprofessioneel onderbouwde veronderstellingen over te nemen zonder wederhoor bij professionele instanties.

In het geval van de Hellendoorn Rally geeft bestuurslid Meijerink zelf toe dat er nog geen deskundige hulp is ingeschakeld.

Volgens de woordvoerder wordt binnenkort contact opgenomen met de overkoepelende rallyorganisatie KNAF om te kijken naar een oplossing voor het probleem. “Tot nog toe hebben we het er alleen intern nog maar over gehad.”

De concluderende sturende vraag van RTV Oost “in hoeverre de nieuwe wetgeving dan ook zijn doel voorbij schiet omdat die juist cruciale vertraging in de hulpverlening kan veroorzaken?”, is dus voorbarig.