Selecteer een pagina

Verenigde Staten zijn van plan een nieuwe wet inzake gegevensbescherming in te voeren

De Washington Post meldt dat de Amerikaanse regering van plan is een nieuwe wet op de gegevensbescherming in de VS in te voeren om regionale inspanningen van individuele staten tegen te gaan en een uniforme catalogus van voorschriften voor het hele land op te stellen.

De Amerikaanse staat Californië heeft onlangs al een nieuwe privacywet wet aangenomen op basis van zijn eigen wettelijke bevoegdheid.

Andere Amerikaanse staten en landen denken ook na over hun eigen wetten.

De doorgifte van Europese persoonsgegevens naar de VS is nu nog gebaseerd op het zogenaamde “EU-VS Privacy Shield”, dat de Europese Commissie in het leven heeft geroepen als “verordening ter vervanging” van de Safe Harbour (veilige haven) overeenkomst, die in 2014 niet-ontvankelijk werd verklaard.

Er leven in Europa ondanks de afspraken met de Amerikanen echter nog steeds ernstige zorgen over de bescherming van Europese persoonsgegevens die worden gedeeld met Amerikaanse bedrijven. In een resolutie van het Europees Parlement van 5 juni 2018 wordt zelfs de opschorting van het privacyscherm tussen de EU en de VS geëist.

De zorgen over het niveau van gegevensbescherming in de VS worden in het Europees Parlement herhaaldelijk aan de orde gesteld.

Aan de ene kant ontbreekt het in de Verenigde Staten aan strenge nationale regels voor gegevensbescherming, en aan de andere kant hebben vermoedelijk tal van autoriteiten (en geheime diensten) gemakkelijk toegang tot persoonsgegevens.

Het ongehinderde optreden van de grote IT-bedrijven uit de VS, zoals Facebook of Google, die een dominante rol spelen in hun respectieve markten, illustreert de onzorgvuldige omgang met gebruikersgegevens. Niet in de laatste plaats hebben ook in de VS datalekken of het Cambridge Analytica-schandaal voor sensatie gezorgd.

De Verenigde Staten hebben het Europese signaal nu opgepikt. De Amerikanen vinden ook dat er iets moet gebeuren.

Om een “lappendeken” van wetten binnen de Verenigde Staten te voorkomen of om de controle over het opstellen van deze economisch belangrijke regels in eigen hand te hebben werkt Washington nu aan een nationale nieuwe privacywet.

Er zijn al bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van grote ondernemingen, maar ook met consumentenorganisaties.

Het is te verwachten dat met name internetreuzen als Facebook, Microsoft, Google en Co. zullen proberen een zekere invloed uit te oefenen op het wetgevingsproject en zo strikte gegevensbeschermingsregels te voorkomen.

Deskundigen verwachten dat het nog wel even kan duren voor de Amerikanen er uit zijn.

De grote vraag is ondertussen wat Europa gaat doen met de lopende afspraken. Trekt de EU daar eind dit jaar de stekker uit? Wat heeft dat dan voor gevolgen?