Selecteer een pagina

AVG helpdesk en hulplijn voor organisaties in zorg en sociaalwerk

Er is een speciale online AVG-helpdesk opgezet voor zorgverleners en sociaalwerkorganisaties die worstelen met de implementatie van de privacywet.

Voor zorgaanbieders die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de AVG is er een aparte telefonische hulplijn.

Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg en het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens wordt gezorgd voor eenduidige informatie op de website.

De meeste zorgverleners en sociaalwerkorganisaties zijn al volop aan de slag met de implementatie van de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Via de koepelorganisaties is hierover al de nodige informatie verspreid: artikelen, brochures, veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Iedereen die in de zorg of het sociaal domein werkt kan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming terecht met vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder.

Er is ook nog een handige brochure over de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. Deze wet regelt de voorwaarden waaronder zorgverleners medische gegevens veilig en elektronisch kunnen inzien of uitwisselen met andere zorgverleners. Daarnaast regelt de wet ook de rechten van patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling.

Download ‘Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’

PDF document | 8 pagina’s | 526 kB

Brochure | 28-06-2017

 

PrivacyZone.nl begeleidt een aantal organisaties in de zorgsector.