Selecteer een pagina

Taliban hebben biometrische identificatie apparaten van het Amerikaanse leger in handen

De Taliban hebben biometrische HIIDE apparatuur van het Amerikaanse leger in beslag genomen die zou kunnen helpen bij de identificatie van Afghanen die coalitietroepen hebben geholpen, zo hebben huidige en voormalige militaire functionarissen aan The Intercept verteld.

HIIDE is de afkorting voor Handheld Interagency Identity Detection Equipment.

HIIDE-apparaten bevatten biometrische identificatiegegevens zoals irisscans en vingerafdrukken, alsmede biografische informatie, en worden gebruikt om toegang te krijgen tot grote gecentraliseerde databanken.

Het is onduidelijk in hoeverre de biometrische gegevensbank van het Amerikaanse leger ook gegevens van Nederlanders bevat.

De apparaten werden vorige week tijdens het offensief van de Taliban in beslag genomen. Dat zeggen een functionaris van het Joint Special Operations Command en drie voormalige Amerikaanse militairen, die allen vrezen dat de gevoelige gegevens die ze bevatten door de Taliban kunnen worden gebruikt.

Hoewel het door het Amerikaanse leger werd aangeprezen als een middel om terroristen en andere opstandelingen op te sporen, werden biometrische gegevens over Afghanen die de VS bijstonden ook op grote schaal verzameld en gebruikt in identificatiekaarten, aldus bronnen.

“We verwerkten duizenden locals per dag, moesten identificeren, vegen voor zelfmoordvesten, wapens, intel verzamelen, enz.”, legt een Amerikaanse militaire aannemer uit. “HIIDE” werd gebruikt als een biometrisch identificatiemiddel om de lokale bevolking te helpen identificeren die voor de coalitie werkte.”

Een woordvoerder van de Defense Intelligence Agency verwees vragen door naar het Office of the Secretary of Defense, dat niet reageerde op een verzoek om commentaar.

Een veteraan van de speciale operaties van het leger zei dat het mogelijk is dat de Taliban aanvullende instrumenten nodig hebben om de HIIDE-gegevens te verwerken, maar uitte zijn bezorgdheid dat Pakistan daarbij zou helpen.

“De Taliban heeft niet de uitrusting om de gegevens te gebruiken, maar de ISI wel,” zei de voormalige speciale-operatiemedewerker, verwijzend naar de Pakistaanse spionagedienst, de Inter-Services Intelligence. Het is bekend dat de ISI nauw samenwerkt met de Taliban.

Het Amerikaanse leger maakt al lang gebruik van HIIDE-apparatuur in de wereldwijde strijd tegen terreur en gebruikte biometrische gegevens om Osama bin Laden te helpen identificeren tijdens de inval in zijn Pakistaanse schuilplaats in 2011.

Volgens onderzoeksjournaliste Annie Jacobsen had het Pentagon zich ten doel gesteld biometrische gegevens van 80 procent van de Afghaanse bevolking te verzamelen om terroristen en criminelen op te sporen.

“Ik denk niet dat iemand ooit heeft nagedacht over de privacy van de gegevens of over wat er moet gebeuren als het [HIIDE] systeem in verkeerde handen valt,” zei Welton Chang, hoofd technologie van Human Rights First, zelf een voormalige inlichtingenofficier van het leger.

“In de toekomst moet het Amerikaanse militaire en diplomatieke apparaat goed nadenken of het deze systemen wel opnieuw wil inzetten in zo’n penibele situatie als Afghanistan.

Het ministerie van Defensie heeft ook geprobeerd de door HIIDE verzamelde biometrische gegevens te delen met andere overheidsinstanties, zoals het Federal Bureau of Investigation en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

In 2011 bekritiseerde het Government Accountability Office het Pentagon omdat het niet genoeg deed om ervoor te zorgen dat deze andere bewakingsagentschappen gemakkelijk toegang hadden tot de informatie, en waarschuwde dat het leger “het vermogen van zijn federale partners om potentiële criminelen of terroristen te identificeren, beperkt”.

Maar de VS verzamelde niet alleen informatie over criminelen en terroristen; de regering lijkt ook biometrische gegevens te hebben verzameld van Afghanen die diplomatieke inspanningen ondersteunen, naast degenen die met het leger werken.

In een recente vacature van een contractant van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd bijvoorbeeld gezocht naar een biometrische technicus met ervaring in het gebruik van HIIDE en andere soortgelijke apparatuur om personeel te controleren en Afghanen in te schrijven die werk zoeken in ambassades en consulaten van de VS.

De federale regering heeft biometrische gegevens van Afghanen verzameld ondanks het feit dat zij de risico’s kent van het bijhouden van grote databanken met persoonlijke informatie, met name gezien de recente cyberaanvallen op overheidsinstanties en particuliere bedrijven. Deze inspanningen blijven zich uitbreiden.

In een artikel dat het leger in februari 2020 publiceerde, stond bijvoorbeeld dat de dienst zijn 20 jaar oude biometrische verwerkingstechnologie aan het moderniseren was en meer dan 1 miljoen gegevens had opgeslagen in het Automated Biometrics Identification System van het Pentagon, oftewel ABIS, waarin ook HIIDE en gegevens die door andere apparaten zijn verzameld, zijn ondergebracht.

“Deze bijgewerkte database zal het voor oorlogsvoerders efficiënter maken om de vijand te verzamelen, te identificeren en te neutraliseren,” schreef kolonel Senodja Sundiata-Walker, projectleider voor het biometrieprogramma van het Pentagon.

In het door president Joe Biden voorgestelde budget voor het leger voor het fiscale jaar 2022 wordt meer dan 11 miljoen dollar uitgetrokken voor de aankoop van 95 nieuwe biometrische verzamelingsapparaten die verder gaan dan de apparaten die in Afghanistan en Irak worden gebruikt.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt boete van 725.000 Euro op voor gebruik van vingerscans

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete van 725.000 euro opgelegd aan een bedrijf voor het onrechtmatig afnemen van vingerafdrukken van haar medewerkers en het gebruik van vingerscans. Het is de hoogste boete die de AP tot dusver heeft opgelegd.

Het HagaZiekenhuis in Den Haag kreeg op 16 juli 2019 als eerste organisatie in Nederland een forse boete van 460.000 euro opgelegd.

Het Haagse ziekenhuis kwam in opspraak toen bleek dat 85 medewerkers het patiëntendossier hadden ingezien van Samantha de Jong, bekend als realityster Barbie.

Tijdregistratie met vingerafdruk

Op 5 juli 2018 ontving de AP een melding dat een bedrijf werknemers verplicht had om hun vingerafdruk te laten scannen. Uit de melding bleek dat werknemers met behulp van een vingerafdruk in- en uit moesten klokken.

Naar aanleiding van dit signaal is de AP eind oktober 2018 een onderzoek gestart naar de naleving door van artikel 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit artikel gaat onder meer over het verbod op de verwerking van biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk.

De AP heeft daarom onder meer een onderzoek ter plaatse bij het bedrijf verricht.

Gebruik biometrische gegevens is verboden

Het waarborgen van de privacy van een individu is van groot belang bij de inzet van biometrie. Biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk, zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 9 AVG. Dit zijn persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn omdat de verwerking ervan significante risico’s kan meebrengen voor de grondrechten en de fundamentele vrijheden van mensen.

Unieke lichaamskenmerken zoals een vingerafdruk zijn bovendien te herleiden naar één individu. Ook bevatten biometrische gegevens vaak meer informatie dan strikt noodzakelijk is voor bijvoorbeeld identificatie.

Het verwerken van biometrische persoonsgegevens verdient volgens de AP specifieke bescherming. Op grond van artikel 9 AVG is de verwerking van biometrische gegevens daarom verboden, tenzij een van de limitatief opgesomde uitzonderingen van artikel 9, lid 2, AVG zich voordoet.