Selecteer een pagina

Mogen werkgevers registreren of werknemers in Corona risicogebied zijn geweest?

Mogen werkgevers informatie verzamelen en verwerken over de vraag of een werknemer zich in een risicogebied bevond of direct contact had met iemand die besmet is met het Corona virus?

Op grond van hun zorgplicht zijn werkgevers verplicht de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers op het werk te waarborgen. Dit omvat ook de plicht van de werkgever om ervoor te zorgen dat andere werknemers worden beschermd tegen besmetting door een ziek persoon.

Voor dit doel is het volgens AVG toegestaan om informatie te verzamelen over de personen met wie de werknemer die ziek is, contact heeft gehad.

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in samenhang met Artikel 9 lid 1, lid 4 AVG  mag de werkgever de nodige gegevens verwerken met het oog op de bescherming van de gezondheid op het werk.

Negatieve informatie van de werknemer is meestal voldoende. Als er verdere aanwijzingen zijn, kan er indien nodig een nader onderzoek worden ingesteld.