Selecteer een pagina

Directeur Paul Koster van vereniging effectenbezitters roept bedrijven op zich te wapenen tegen cyberaanvallen

Directeur Paul Koster van de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters roept bestuurders en commisarissen van bedrijven op zich via scenarioanalyse voor te bereiden allerlei vormen van cyberaanvallen. Hij doet dat naar aanleiding van een driedaagse bijeenkomst van de Britse denktank Oxford Analytica over ondermeer cybersecurity.

In een column in de Telegraaf wijst Koster op de grote risico’s die het Nederlandse bedrijfsleven loopt door cyberdreiging waar volgens hem veel te weinig aandacht aan wordt geschonken door zowel overheid als bedrijfsleven.

Geen panklaar antwoord op bedreigingen cyberrevolutie

“De Westerse overheden hebben nog geen pasklaar antwoord op de bedreigingen van de cyberrevolutie”, schrijft Koster. “Het fenomeen vraagt een totaal nieuwe aanpak tussen overheden en bedrijfsleven. Een nauwe samenwerking in de vorm van partnerships is nodig om überhaupt de ontwikkelingen bij te houden.”

Kennisverdieping en uitwisseling moeten in het digitale tijdperk een topprioriteit zijn voor de overheid, meent Koster. “Een cyberaanval wordt vaak ongemerkt en op grote afstand van het doelwit opgezet en zonder waarneembare slachtoffers. Dit maakt ’de mist van oorlog voeren’ tussen landen en bedrijven, nergens dikker dan in cyberspace. Dus ook bedrijven moeten de digitale risico’s in hun risicoprofiel en bij de risico-inschatting veel meer aandacht gaan geven.”

Bestuur en commissarissen moeten zich voorbereiden op cyberaanvallen

“Met name bestuur en commissarissen moeten zich voorbereiden op allerlei vormen van cyberaanvallen via scenarioanalyse. Wat doet een bedrijf als het computersysteem plat wordt gelegd, of gevoelige data wordt gestolen en publiek wordt gemaakt? Of als fysieke onderdelen als kabels, routers en servers beschadigd zijn?”, vraagt de directeur van de Vereniging van Effectenbezitters in zijn column in De Telegraaf.

“Dit op zijn beloop laten, is geen optie. Het nieuwe cybertijdperk vraagt meer bereidheid tot investeringen in veiligheid van dataomgeving en parate IT-kennis bij zowel bestuur als commissarissen. Op dit moment lijkt de kennis bij veel bedrijven nog niet op het vereiste niveau. Daarnaast zullen bedrijven op dit gebied meer inhoudelijk en ook frequenter moeten gaan rapporteren, juist om de markten te informeren over deze snel groeiende vorm van risico’s.”