Selecteer een pagina

Slechts 12 procent van bedrijven heeft GDPR procedures recht op inzage voorbereid

Volgens onderzoek van de World Federation of Advertisers (Wereldfederatie van Adverteerders) heeft iets meer dan de helft van de bedrijven nog steeds “grote kennislacunes” in inzicht in de Europese privacywet AVG / GDPR en de implicaties ervan.

De conclusie is gebaseerd op enquete-antwoorden van 34 bedrijven met een cumulatieve advertentie-uitgaven van meer dan $65 miljard. Deze vond plaats in maart en april.

Bijna 70% gaf aan dat de hoogste prioriteit met betrekking tot het GDPR bestaat uit de herziening van de procedures voor de behandeling van verzoeken van consumenten in verband met hun persoonsgegevens (bv. wissen of corrigeren).

Dat antwoord staat haaks op de maatregelen die de bedrijven in de praktijk genomen hebben om aan de inzageverzoeken van consumenten te voldoen. Slechts 12% van de bedrijven geeft dan aan dat ze dergelijke procedures hebben geïmplementeerd.

Ook hoog op de prioriteitenlijst van het GDPR: Het beoordelen van contracten met derden, zoals bureaus, aangezien bedrijven verantwoordelijk zijn voor het gebruik van gegevens in hun digitale reclame-ecosystemen.

Ongeveer de helft van de bedrijven antwoordde dat ze extra specialisten op het gebied van gegevensbescherming of externe consultants inhuren om hen te helpen GDPR-conform te worden.

Het zal interessant zijn om te zien wat voor soort handhavingsinspanning de Europese regelgevers na het van kracht worden van de nieuwe regels laten zien. Te oordelen naar de resultaten van dit onderzoek klinkt het alsof sommige bedrijven wedden dat het niet erg agressief zal zijn.

Nederlanders willen volgens KPMG massaal gebruik maken van privacywet om persoonlijke dossiers op te vragen

Uit het onderzoek van KPMG onder ruim 1.000 Nederlanders van vijftien jaar of ouder blijkt dat meer dan de zestig procent van hen van plan is om na 25 mei gebruik te gaan maken van het recht om bij bedrijven en instanties persoonlijke dossiers op te vragen.

51 procent van de ondervraagde Nederlanders gaf volgens KPN aan van plan te zijn om organisaties met informatie- en privacyverzoeken te gaan bestoken.

Van mensen die op de hoogte zijn van de nieuwe verordening, zegt 51% gebruik te gaan maken van het recht op vergetelheid, wil 60% gebruik maken van het recht op inzage, zal 56% het recht op overdraagbaarheid willen claimen en wil 59% het recht op rectificatie eisen.

Nederlanders maken zich vooral zorgen om de wijze waarop wordt omgegaan met hun medische gegevens.

70% van de ondervraagde mensen heeft twijfels over het gebruik van dit soort persoonlijke informatie, vooral in het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Koos Wolters, privacyexpert van KPMG en betrokken bij het onderzoek zegt dat 90% van het publiek nog nooit het eigen EPD heeft ingezien.

Veel mensen zetten bovendien vraagtekens bij de veiligheid van hun gegevens bij de huisarts. Minder dan de helft van de Nederlanders denkt dat medische gegevens die worden bewaard door de huisarts of dokter goed beschermd zijn.” Het beloven dus drukke tijden te worden voor zorginstellingen.

Een andere groep die naar verwachting met veel informatie- en privacyverzoeken vanuit burgers te maken zal krijgen, wordt gevormd door de banken. Zij beheren namelijk grote hoeveelheden data van consumenten, waaronder veel persoonlijke en vaak gevoelige informatie.

Wolters: “Bedrijven en instanties kunnen hun borst natmaken en zullen alle zeilen bij moeten zetten om aan alle eisen te voldoen.” Dat scenario wordt alleen maar waarschijnlijker gezien de risico’s waarmee deze organisaties te maken krijgen, zoals cybersecurityrisico’s.

Slechts 20 procent kent de AVG

Hoe dan ook, momenteel is nog ‘slechts’ 20% van de Nederlanders op de hoogte van de AVG-wetgeving. Als dat zo blijft dan is dat goed nieuws voor veel organisaties, aangezien de volumes vanuit burgers behapbaar kunnen blijven.

Het bewustzijn en de kennis rondom de AVG zal naar verwachting de komende periode alleen maar meer gaan toenemen, waardoor toekomstige verzoeken vanuit consumenten nog behoorlijk kunnen gaan stijgen.

Een goede voorbereiding op de aankomende werklast na invoering van de AVG lijkt voor organisaties dus onontbeerlijk, zeker ook omdat hun reputatie onder consumenten op het spel kan komen te staan als ze er niet goed mee omgaan. In een tijd van social media, kunnen klachten over organisaties soms razendsnel viral gaan.

Als dat inzicht niet voldoende is, dan kunnen de hoge boetes die vanaf 25 mei gelden voor organisaties die zich niet houden aan de nieuwe privacyregels, voor veel organisaties een belangrijke stimulans zijn om de AVG serieus te nemen. Bedrijven die zich niet aan de wet houden kunnen een boete van 4 procent van hun jaaromzet krijgen tot een maximum van 20 miljoen Euro per geconstateerde overtreding.