Selecteer een pagina

Slechts 12 procent van bedrijven heeft GDPR procedures recht op inzage voorbereid

Volgens onderzoek van de World Federation of Advertisers (Wereldfederatie van Adverteerders) heeft iets meer dan de helft van de bedrijven nog steeds “grote kennislacunes” in inzicht in de Europese privacywet AVG / GDPR en de implicaties ervan.

De conclusie is gebaseerd op enquete-antwoorden van 34 bedrijven met een cumulatieve advertentie-uitgaven van meer dan $65 miljard. Deze vond plaats in maart en april.

Bijna 70% gaf aan dat de hoogste prioriteit met betrekking tot het GDPR bestaat uit de herziening van de procedures voor de behandeling van verzoeken van consumenten in verband met hun persoonsgegevens (bv. wissen of corrigeren).

Dat antwoord staat haaks op de maatregelen die de bedrijven in de praktijk genomen hebben om aan de inzageverzoeken van consumenten te voldoen. Slechts 12% van de bedrijven geeft dan aan dat ze dergelijke procedures hebben geïmplementeerd.

Ook hoog op de prioriteitenlijst van het GDPR: Het beoordelen van contracten met derden, zoals bureaus, aangezien bedrijven verantwoordelijk zijn voor het gebruik van gegevens in hun digitale reclame-ecosystemen.

Ongeveer de helft van de bedrijven antwoordde dat ze extra specialisten op het gebied van gegevensbescherming of externe consultants inhuren om hen te helpen GDPR-conform te worden.

Het zal interessant zijn om te zien wat voor soort handhavingsinspanning de Europese regelgevers na het van kracht worden van de nieuwe regels laten zien. Te oordelen naar de resultaten van dit onderzoek klinkt het alsof sommige bedrijven wedden dat het niet erg agressief zal zijn.