Selecteer een pagina

Waarom zou de bloedgroep van rallyrijders in Hellendoorn vanwege de GDPR niet op hun rallyauto mogen staan?

Het bestuur van de Hellendoorn Rally kampt door de nieuwe privacywet GDPR / AVG opeens met een levensgroot dilemma, meldt RTV Oost. Mag de bloedgroep van rallyrijders voortaan nog wel op hun rallyauto vermeld staan?

Eerste gedachte, zoals bij iedereen denk ik, waarom zou dat niet mogen?

Tweede gedachte, als privacymanager, waarom zou dat niet mogen onder de privacywet?

Als ik mijn bloedgroep op mijn eigen auto wil zetten is er niemand die mij dat verbiedt. Dat moet ik zelf weten. Nergens staat in de wet dat ik mijn eigen persoonsgegevens niet zelf mag delen.

Waarom zou een rallyrijder daarom niet zelf zijn eigen bloedgroep op zijn eigen auto mogen plaatsen? Als het zijn eigen auto is, mag een rallyrijder dat zelf beslissen.

Het is iets anders als de rallycoureur in opdracht van iemand anders rijdt. Dan is de AVG wel van toepassing.

Bloedgroepgegevens vallen onder de GDPR-categorie bijzondere gegevens, die beschreven wordt in artikel 16 van de AVG.

Artikel 16 is conform de richtlijn geformuleerd als een verbod. Dit impliceert dat als hoofdregel geldt dat verwerking van gevoelige gegevens niet is toegestaan.

Het bestuur van de Hellendoornrally zou als organisatie wel een ontheffing van de regel kunnen vragen. Dan moet een beroep worden gedaan op zwaarwegend belang. Daar heeft het bestuur goede gegronde redenen voor.

Verwerking van bijzondere gegevens is volgens de GDPR slechts toegestaan indien dat noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden geboden en dat bij wet is bepaald of de Registratiekamer daarmee bij beschikking heeft ingestemd.

Volgens bestuurslid veiligheid Meijerink kan vermelding van de bloedgroep bij een ernsig ongeval met een rallyauto het verschil betekenen tussen leven en dood. Er is dan een vitaal belang.

“Uiteraard hebben artsen toegang tot de medische dossiers van de deelnemers, maar de hulpverlening kan inderdaad niet sneller dan wanneer de bloedgroep meteen op de auto te zien is”, zegt Meijerink bij RTV Oost.

Er is nog een reden waarom er eigenlijk geen dilemma zou hoeven te zijn.

De AVG bepaalt dat bijzondere gegevens alleen mogen worden verwerkt als daar expliciet toestemming voor gegeven is. Er mag geen druk uitgeoefend zijn. Het mag dus niet algemeen verplicht zijn.

Dat is bij de Hellendoorn Rally ook niet langer het geval, volgens Meijerink. “Dit is tegenwoordig niet meer verplicht, maar een aantal deelnemers doet dit nog wel.”

Het werkelijke dilemma in het nieuwbericht is dat er op voorhand vanuit wordt gegaan dat iets volgens de GDPR niet mag. Maar die veronderstelling is vaak – om in rallytermen te blijven – te kort door de bocht.

Sportclubs, verenigingen, scholen, bedrijven en allerhande instanties zijn niet gehinderd door enige kennis vanwege de torenhoge boetes die kunnen worden opgelegd als de dood om fouten te maken.

Het is goed dat iedereen stil staat bij de privacyregels.

Maar het is niet goed dat mensen zonder kennis van zaken verregaande conclusies trekken. Het is ook niet goed dat media de onrust vergroten door klakkeloos onprofessioneel onderbouwde veronderstellingen over te nemen zonder wederhoor bij professionele instanties.

In het geval van de Hellendoorn Rally geeft bestuurslid Meijerink zelf toe dat er nog geen deskundige hulp is ingeschakeld.

Volgens de woordvoerder wordt binnenkort contact opgenomen met de overkoepelende rallyorganisatie KNAF om te kijken naar een oplossing voor het probleem. “Tot nog toe hebben we het er alleen intern nog maar over gehad.”

De concluderende sturende vraag van RTV Oost “in hoeverre de nieuwe wetgeving dan ook zijn doel voorbij schiet omdat die juist cruciale vertraging in de hulpverlening kan veroorzaken?”, is dus voorbarig.