Selecteer een pagina

Medische gegevens drie Nederlandse sporters gehackt. Waren het de Russen?

De medische gegevens van drie Nederlandse sporters zijn eerder dit jaar gehackt. Dat wordt bevestigd woordvoerder Geert Slot van sportkoepel NOC*NSF.

Volgens het NOC*NSF is de informatie van de sporters niet via het computersysteem van de sportkoepel gestolen. ,,Nee, hoe de hackers de informatie hebben verkregen, is ons niet bekend. Het IOC heeft ons over deze zaak op de hoogte gebracht. En wij hebben vervolgens onze sporters geinformeerd.”

Of het om Olympische sporters gaat, wil Slot niet zeggen. Volgens hem zijn de gegevens niet naar buiten gebracht.

Het is nog niet duidelijk of de sporters behoren tot de groep van 250 atleten van wie Russische spionnen de gegevens hebben gestolen, waarover het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdagmiddag naar buiten trad.

De Verenigde Staten klaagt zeven Russen aan wegens onder meer het hacken van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en anti-dopingorganisaties.

Vier van de aangeklaagde inlichtingenofficieren waren betrokken bij het hacken van de OPCW in Den Haag.

Om welke sporters het gaat, kan het NOC-NSF vanwege de vertrouwelijkheid niet bekendmaken.

De getroffen sporters zelf zijn wel op de hoogte gebracht.

Pas op met het verwerken van bijzondere persoonsgegevens! Niet alleen vanwege de AVG

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is vanwege de gevoelige aard verboden, tenzij er een specifieke wettelijke uitzondering van toepassing is. En dan hebben we het niet alleen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Er kunnen naast de AVG extra regels gelden voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Zoals de Wet geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) voor gegevens over gezondheid, waarin het medisch beroepsgeheim is vastgelegd.

Registratie ziekteverzuim

Gegevens over gezondheid zoals medische gegevens mogen alleen worden verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die gebonden is aan een beroepsgeheim of verplicht is tot geheimhouding. Dat is in praktijk de bedrijfsarts of de arbodienst.

Als iemand afwezig is wegens ziekte, is dat al een gezondheidsgegeven. Je mag registeren dat iemand ziek is en hoelang, maar niet meer dan dat. Je mag dus niet noteren dat de werknemer de griep heeft. Of een gebroken been en dat het herstel 6 weken kan duren. Dat mag alleen een arts doen.

Het registreren van de achtergrond van een ziekte is een verwerking die ook onder de AVG onder het verwerkingsverbod valt.

 

Bedrijfsarts heeft medisch beroepsgeheim

 

De bedrijfsarts mag geen informatie over de gezondheid van werknemers delen met de werkgever.

Het medisch beroepsgeheim geldt onder meer voor artsen (dus ook de bedrijfsarts), GZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen). Dat is wettelijk geregeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Geheimhoudingsplicht bedrijfsmaatschappelijk werker

 

Sommige werkgevers hebben als onderdeel van de arbozorg en preventie een bedrijfsmaatschappelijk werker ingehuurd voor hun werknemers. Daar is geen wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim voor. Deze zorgverleners hebben echter wel een geheimhoudingsplicht. Ook zij mogen dus geen gezondheidsgegevens delen met de werkgever.

Geheimhoudingsplicht geregeld in beroepscode

De geheimhoudingsplicht is vaak geregeld in een beroepscode net als bij de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld, en vaak is er ook tuchtrecht van toepassing.

Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar inbreuk op medisch dossier Barbie

De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek begonnen naar inbreuk op het medisch dossier van Barbie.

Tientallen medewerkers van het Hagaziekenhuis in Den Haag blijken zonder toestemming in het medische dossier van Samantha de Jong te hebben gekeken, die bekend is als Barbie van de realitysoap Oh oh Cherso.

Het Haagse ziekenhuis heeft een intern onderzoek gestart naar aanleiding van een tip van de klokkenluiderssite Publeaks.

Na een routinecontrole, die regelmatig wordt uitgevoerd, werd duidelijk dat het dossier van De Jong opvallend vaak was ingezien.

Het ziekenhuis maakt gebruik van het informatiesysteem Chipsoft, waar alle patiëntendossiers in worden bijgehouden.

Samantha de Jong werd in januari met spoed l opgenomen nadat ze een zelfmoordpoging had gedaan.

Haar dossier mocht alleen bekeken worden door zorgpersoneel dat ‘functioneel betrokken’ was. Er bleken echter veel meer personeelsleden in het systeem gekeken te hebben naar het medisch dossier van Barbie. Zij is van het nieuws op de hoogte gesteld.

Ziekenhuisgeheimen Barbie in RTL Boulevard