Selecteer een pagina

Kabinet past ‘sleepwet’ toch aan

Het raadgevend referendum over de ‘sleepwet’ heeft effect gehad. Het kabinet gaat de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aanpassen.

Twee weken geleden stemde een meerderheid van de kiezers in een raadgevend referendum tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die ook wel de ‘aftapwet’ en ‘sleepwet’ wordt genoemd.

Omdat de opkomstdrempel ruimschoots is gehaald, is het kabinet wettelijk verplicht om de wet te heroverwegen.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben nu een akkoord bereikt over de aanpassing van de
Er is afgesproken data alleen specifiek mag worden getapt.

De ‘sleepnet’-functie zal worden ingeperkt.

Ook het delen van data met buitenlandse diensten zal strenger op worden toegezien.

In totaal wil het kabinet op zes punten tegemoetkomen aan de bezwaren van het nee-kamp bij het raadgevend referendum op 21 maart.

In de kabinetsbrief zouden ook voornemens staan om meer zekerheden te bieden over gevoelige data van bijvoorbeeld medici en journalisten, maar details daarover ontbreken.

De Wiv treedt, zoals gepland, op 1 mei in werking, maar minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren gaat tegelijkertijd aan de slag met ‘het wetgevingstraject’ om de ‘aftapwet’ aan te passen. Dat zal zeker enkele maanden gaan duren.