Selecteer een pagina

Vraag eenvoudig je persoonsgegevens op bij Tiktok, Zoom of Palantir

De Stichting SOMI dient de tot nu toe grootste Europese collectieve aanvraag van persoonsgegevens in bij tech-giganten TikTok, Zoom en Palantir. Iedereen die gebruik maakt van een van deze drie diensten kan zich bij de aanvraag aansluiten.

Deelname gaat eenvoudig via de SOMI app die kan worden gedownload in de Apple App Store, via Google Play, of via https://datarequests.somi.nl/.

SOMI heeft een app gemaakt waarmee de opgevraagde persoonsgegevens, volledig volgens privacywetgeving, inzichtelijk worden gemaakt voor consumenten.

SOMI vraagt de persoonsgegevens namens haar deelnemers op als onderdeel van het onderzoek naar de mogelijke schending van de AVG door de internationale bedrijven.

De aangeleverde data wordt volgens een overzichtelijk format gepresenteerd, zodat de consument begrijpt welke data van hem of haar is opgeslagen, hoe hun data door de tech-giganten wordt gebruikt en hoe deze informatie kan worden aangepast of gewist.

De AVG schrijft voor dat Europese bedrijven verplicht zijn op verzoek inzage te geven in opgeslagen persoonsgegevens.

TikTok, Zoom en Palantir moeten – in overeenstemming met AVG-richtlijnen – binnen een maand aan het verzoek om inzage in persoonsgegevens voldoen.

Bovendien moet duidelijk worden aangegeven hoe de persoonsgegevens worden opgeslagen en met wie ze worden gedeeld.

De eerste collectieve aanvraag wordt vandaag namens 65.000 deelnemers ingediend bij TikTok, Zoom en Palantir.

Op woensdag 11 augustus zal een tweede aanvraag worden ingediend namens nieuwe deelnemers.

Wanneer de bedrijven niet meewerken aan het collectieve gegevensverzoek van SOMI of als ze onvolledige gegevens overhandigen, zal SOMI verdere juridische stappen ondernemen. Dat kan een aangifte bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn, of het verzoek om gegevens collectief aan te passen of te wissen.

TikTok krijgt 750.000 euro boete van Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de populaire videoapp TikTok een boete van 750.000 euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes die de AP tot nu toe aan een bedrijf heeft uitgedeeld. De app schond volgens de toezichthouder de privacy van jonge kinderen.

TikTok heeft kinderen volgens de toezichthouder niet op een begrijpelijke manier duidelijk gemaakt hoe hun persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, omdat de informatie van TikTok hierover bij installatie niet in het Nederlands, maar in het Engels wordt aangeboden.

De AP noemt dat in strijd met de privacywetgeving, waarin staat dat altijd duidelijk moet zijn wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In de wet worden kinderen extra beschermd, omdat zij worden gezien als een extra kwetsbare groep die zich minder bewust is van de gevolgen van dit soort gegevensverwerking.

TikTok is het niet eens met de opgelegde boete. Het bedrijf zegt bezwaar aan te tekenen.

De boete is een gevolg van onderzoek dat de AP in 2019 startte naar TikTok, omdat er zorgen waren over de privacy van kinderen in de app. Volgens de toezichthouder hebben veel Nederlandse kinderen TikTok op hun telefoon staan.

De uitkomst van het AP-onderzoek werden in oktober 2019 aan TikTok overhandigd. Het bedrijf heeft toen verschillende veranderingen toegezegd en doorgevoerd om de app veiliger te maken voor kinderen onder de zestien jaar.

Toch is is er nog niet voldoende gebeurd, blijkt uit de opgelegde boetes. Naast dat er onduidelijkheid is over wat er met gegevens gebeurt, kunnen kinderen ook nog steeds liegen over hun leeftijd en op die manier een account aanmaken.

Het onderzoek is inmiddels overhandigd aan de Ierse toezichthouder. Toen de AP met het onderzoek begon, had TikTok geen Europese hoofdvestiging, maar tijdens het onderzoek vestigde het bedrijf zich definitief in Ierland.

“De AP was vanaf dat moment alleen nog bevoegd om te oordelen over de privacyverklaring van TikTok, omdat de overtreding was beëindigd”, zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier.

Vaker boetes voor TikTok

TikTok ligt al langer onder vuur als het gaat over de bescherming van kinderen. Vorige maand stuurden de Consumentenbond en stichting Take Back Your Privacy een claim van 1,5 miljard euro naar TikTok vanwege de schending van de privacy van kinderen.

Volgens die twee partijen verzamelt en verhandelt de app op onrechtmatige wijze gegevens van kinderen. Daarom zou het bedrijf de kinderen een schadevergoeding moeten betalen.

In het buitenland kreeg TikTok ook al boetes omdat het de privacy van kinderen zou schenden. Vorig jaar kreeg het bedrijf hiervoor in Zuid-Korea een boete van omgerekend 135.400 euro. Begin dit jaar trof TikTok een schikking van in totaal 92 miljoen dollar omdat het bedrijf zonder toestemming data van gebruikers had verzameld.

Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt of TikTok aan de privacywet voldoet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de privacy van Nederlandse kinderen voldoende gewaarborgd is in de populaire muziekapp TikTok. Dat meldt de toezichthouder op zijn website.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens worden kinderen beschouwd als extra kwetsbare groep omdat zij zich juist ook bij bij de verwerking van hun persoonsgegevens door sociale media minder bewust zijn van de gevolgen van hun handelen.

“We zien dat ontzettend veel Nederlandse kinderen met veel plezier gebruikmaken van TikTok”, schrijft voorzitter Monique Verdier van de Autoriteit Persoonsgegevens. “We doen onderzoek naar de vraag of deze app privacyvriendelijk is ontworpen en ingericht.”

De AP gaat kijken of de informatie die de app geeft over het installeren en gebruiken van de app goed te begrijpen is en of TikTok voldoende uitleg geeft over de verzameling, verwerking en het verdere gebruik van persoonsgegevens.

Ook onderzoekt de Nederlandse toezichthouder of toestemming van ouders vereist is wanneer TikTok persoonsgegevens van kinderen verzamelt, opslaat en verder gebruikt.