Selecteer een pagina

Hoe maak je Privacy by Design concreet? En hoe pas je het in de praktijk toe? (gratis Blauw Boekje)

Privacy by Design en Privacy by Default. Twee termen die ondernemers sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) geacht worden te kennen.

Weet jij wat Privacy by Design betekent?

‘Privacy by design’ houdt in dat de voor verwerking gebruikte mechanismen zo zijn ontworpen dat zij zo veel mogelijk rekening houden met de privacy van betrokkenen en de vereisten uit de AVG.

Zo staat het tenminste in de privacywet. Maar de beschrijving is zo vaag dat veel mensen nog steeds niet weten wat ze met Privacy by Design aan moeten.

Privacydeskundigen leggen Privacy by Design als volgt uit:

Privacy by Design betekent dat je technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat alleen die persoonsgegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat je wilt bereiken.

Tsja… Begrijp je het nu?

“Helaas is deze wetgeving complex en vaag”, schrijft Jaap-Henk Hoekman in het voorwoord van het gratis boek Privacyontwerpstrategien (Het Blauwe Boekje).

Hoekman is privacy expert, verbonden aan de vakgroep informatica van de Radboud Universiteit en de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is ook verbonden aan het Tilburg Institute of Law, Technology, and Society (TILT). Hij is principal scientist van het Privacy & Identity Lab.

Blauwe Boekje is voor bedrijfsleven en overheidsorganisaties interessant

Het Blauwe Boekje is gericht op alle organisaties (bedrijfsleven of overheid) die persoonsgegevens verwerken. Het Blauwe Boekje is met name bedoeld voor ontwerpers en bouwers van systemen die persoonsgegevens verwerken, en de mensen die voor die systemen verantwoordelijk zijn.

“De AVG biedt weinig concrete handvatten voor ontwerpers en systeembouwers”, schrijft Hoekman. “Dat is een probleem als je een systeem privacy vriendelijk wilt ontwerpen. Bijvoorbeeld door de privacy by design ontwerpfilosofie toe te passen, die vereist dat privacy- bescherming vanaf het begin af aan meegenomen wordt bij het ontwerpen en bouwen van nieuwe systemen.”

“Privacy wordt daarmee, net als beveiliging, een softwarekwaliteitsattribuut. Privacy by design is sinds 2018 wettelijk verplicht. Maar je kunt het ook gebruiken om verder te gaan dan de minimale bescherming die de wet vereist, bijvoorbeeld door te innoveren op basis van privacy.”

Hoe maak je privacy by design concreet? En hoe pas je het in de praktijk toe? Daar geeft Het Blauwe Boekje antwoord op.

Het boek beschrijft acht privacyontwerpstrategieën. Iedere strategie wordt kort uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van praktische voor- beelden.

Daarnaast worden een aantal concrete technieken genoemd waarmee de strategie in de praktijk geïmplementeerd kan worden.

In het twee na laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe je de privacyontwerpstrategieën in de praktijk toepast, en hoe ze ingepast kunnen worden in bestaande ontwikkelmethodes.

Waarom heet dit “Het Kleine Blauwe Boekje”? “Omdat blauw de kleur van vertrouwen is“, schrijft Hoekman.

Het Blauwe Boekje gratis downloaden

Je kunt Het Blauwe Boekje gratis downloaden via de site De Privacycoach van Jaap-Henk Hoekman.