Selecteer een pagina

Zorgverleners en patiënten versturen vaak patiëntinformatie via onbeveiligde mail. Project Veilig Mailen in de Zorg moet daar verandering in brengen

Het Informatieberaad Zorg, een samenwerking tussen zorgkoepels en het het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), komt met het project Veilig Mailen in de zorg.

Halverwege 2019 moet er een implementatie-toolkit beschikbaar zijn voor zorgaanbieders en moet er een toetsingskader liggen voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Zorgverleners en patienten mailen onveilig

Zorgverleners en patiënten versturen nu nog vaak via e-mail patiëntinformatie zonder dat die gegevens goed beveiligd zijn.

Het Informatieberaad Zorg ontwikkelt samen met de normcommissie Nen een standaard voor het beveiligen van e-mails met medische gegevens tussen zorgverleners en patiënten, zorgverleners onderling en tussen patiënten en hun omgeving, bijvoorbeeld in het geval van mantelzorg.

Op 10 oktober 2018 is de eerste bijeenkomst bij Nen.

Het doel is om veilig mailen in de zorg sneller te realiseren.

In sommige gevallen moeten zorgorganisaties via de mail patiëntgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld op het moment dat een specialist nog enige vragen heeft over de gezondheid van een verpleeghuisbewoner, die opgenomen is in het ziekenhuis.

Veilige e-mail na consult

Ook komt het regelmatig voor dat een patiënt na een consult bij thuiskomst toch nog een paar vragen heeft voor de behandelaar. Veilige mail kan helpen bij deze vormen van communicatie.

Het plan is om de norm begin 2019 vast te stellen. In de loop van 2019 moet duidelijk zijn in hoeverre bestaande oplossingen van ict-partijen daaraan kunnen voldoen en welke stappen leveranciers moeten zetten om te voldoen aan de norm.

Daarbij is interoperabiliteit ook een belangrijk onderdeel zodat patiënten en zorgverleners de keuzevrijheid hebben om verschillende oplossingen te kiezen.