Selecteer een pagina

De AVG komt op veel punten overeen met zijn voorloper, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de praktijk moesten bedrijven in Nederland al aan veel van de privacyregels voldoen. Google laat zijn Nederlandse gebruikers bijvoorbeeld weten dat het bedrijf “niets verandert aan de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.”

Een van de zaken die wel verandert, is dat de AVG bedrijven verplicht hun privacyverklaring in heldere taal te schrijven. Dat betekent dat de privacyverklaring vanaf 25 mei geschikt moet zijn voor de doelgroep, dat het duidelijk is welke gegevens een bedrijf verwerkt en dat de verklaring duidelijk leesbaar is.

De AVG geldt niet alleen voor grote technologiebedrijven zoals Google, Facebook en andere sociale media, maar ook voor kleine organisaties. Ieder bedrijf dat in Europa persoonsgegevens verwerkt, moet kunnen verantwoorden welke gegevens het verzamelt en voor welk doel. Onder persoonsgegevens valt alle informatie die herleidbaar is naar een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Load More