Selecteer een pagina

Mensen hebben volgens de AVG voortaan het ‘recht op vergetelheid’. In gewone taal: het recht om vergeten te worden.

Als u niet wilt dat bijvoorbeeld negatieve of beschamende informatie over u op een sociaal netwerk terug te vinden is, kunt u verzoeken die data te verwijderen.

Een bedrijf hoeft niet altijd aan uw eis om informatie over u te verwijderen te voldoen: zo mag een nieuwssite bijvoorbeeld nog steeds een negatief verhaal over iemand met naam en toenaam brengen, zolang dat bericht maar klopt. Het recht op persvrijheid in de Grondwet is sterker dan de AVG.

Foto’s en berichten die door minderjarigen zijn geplaatst, moeten op verzoek wel altijd worden verwijderd.

Load More